Peirianneg Menter

Adeilad peirianneg o'r radd flaenaf ar gampws Plas Coch.

  • Cychwyn ar y safle: 2023/24

Canolfan Ragoriaeth Opteg

Buddsoddiad yng Nghanolfan OpTIC, Llanelwy.

  • Cychwyn ar y safle: 2023/24

Adeilad y Porth Dysgu

Adeilad porth newydd sbon i'r brifysgol – a fydd yn cynnwys y brif dderbynfa, Undeb y Myfyrwyr a'r ardal arlwyo.

  • Dechrau ar y safle: Medi 2024