Mae astudio dramor yn gyffrous, heriol a bob tro yn wobrwyol. Bydd yn rhoi hwb i’ch datblygiad personol, gwella eich hyder ac yn rhoi profiadau unigryw i chi.

Mae rhaglen Erasmus+ yr UE yn rhoi grantiau i fyfyrwyr Brifysgol Glyndŵr fedru dilyn rhan o’u cwrs mewn gwlad arall, fel arfer am un semester. Mae cyfleoedd astudio dramor ar gael yng Nghelf a Dylunio (Bwlgaria, y Ffindir, Ffrainc, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl) ac yn Nhroseddeg (Sweden), a gall myfyrwyr Gwaith Ieuenctid a Chymunedol gwneud lleoliadau dramor (cytunir ar wledydd yn unigol).

Erasmus Policy Statement 

Erasmus Charter for Higher Education 2014 - 2020 (Ar gael yn Saesneg yn unig)

Am fwy o fanylion, cysylltwch â erasmus@glyndwr.ac.uk