(Cwrs Byr) Rheoli Heriau AD mewn Gweithle sy’n Datblygu

Close up of hands gesticulating, in front of a laptop, pen and notebook.

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

4 wythnos

Lleoliad

Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs Rheoli Newid a Newid Sefydliadol yn cynnig dull strwythuredig i fyfyrwyr o gefnogi unigolion wrth iddynt a'u sefydliadau lywio'r newidiadau sy'n ofynnol i greu momentwm mewn amgylchedd busnes dyrys.

Prif nodweddion y cwrs

  • Deall heriau AD ac archwilio arferion rheoli AD sy'n dod i'r amlwg.
  • Dysgwch sgiliau i adnabod a rheoli'r heriau hyn a chynyddu eich gallu i fynd i'r afael â heriau AD lluosog ar unwaith
  • Ennill yr offer a'r technegau sydd eu hangen i ymateb yn fwy effeithlon i weithle sy'n esblygu.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â'r canlynol:

  • Cyflwyniad i reoli heriau AD mewn gweithle sy’n datblygu
  • Datblygu ystwythder i weithredu strategaethau addasol AD yn y gweithle
  • Rheoli cylch gwaith y gweithiwr sy’n datblygu mewn gweithle sy’n datblygu
  • Goblygiadau a gweithrediad strategaethau addasol AD yn y gweithle

Bydd dilyn y cwrs hwn yn golygu:

  • 16 awr o Oriau Dysgu ac Addysgu wedi’u hamserlennu
  • 2 awr o ddosbarthiadau Ymarferol
  • 82 awr o Astudiaeth Annibynnol dan Arweiniad

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

 

Addysgu ac Asesu

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau fforwm trafod ar-lein ar bob pwnc a gyflwynir yn wythnosol. Bydd y fforymau yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio a dangos yr hyn a ddysgwyd. Bydd log dysgu a myfyrdodau myfyrwyr ar drafodaethau am y pynciau gwahanol bob wythnos yn cyfuno i greu’r asesiad.  Y lleiafswm ar gyfer cyfanswm y nifer geiriau yw 2,000 o eiriau. 

Ffioedd a chyllid

£50

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau'r cwrs

Nid oes gan y cwrs hwn unrhyw ddyddiadau penodol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/2024, ond mae ar gael yn ôl y galw.

Os hoffech fod yn rhan o garfan ar gyfer y cwrs byr hwn, neu os hoffech gofrestru carfan o'ch gweithle, anfonwch e-bost atom enterprise@glyndwr.ac.uk

Gall fformat y cwrs byr hwn fod yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion chi neu anghenion eich busnes