Close up of hands gesticulating, in front of a laptop, pen and notebook.

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

4 wythnos

Lleoliad

Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn cynnig dull strwythuredig i fyfyrwyr o gefnogi unigolion wrth iddyn nhw a'u sefydliadau drawslinio’r heriau cyfredol o amgylchedd busnes sy’n newid yn gyflym lle mae gofyn i arweinwyr busnes gyfathrebu’n effeithiol i osgoi gwrthdaro a rheoli diwylliant sefydliadol ystwyth.

Mae deall beth yw’r rhwystrau i gyfathrebu gwych ac archwilio rhai o’r arferion rheoli hybrid sy’n dechrau ymddangos yn faes gwybodaeth a sgìl allweddol mewn oes lle mae sefydliadau yn wynebu newidiadau mawr, cymhleth a rhyngddibynnol lle mae'r hyn oedd yn sicr yn nhermau modelau busnes, grymoedd y farchnad a galluoedd doniau sy'n ofynnol bellach yn ofer. Drwy ddysgu sgiliau i reoli tim hybrid bydd myfyrwyr yn gallu cynyddu eu gallu i gyflwyno rheolaeth tim hybrid effeithiol, a rhoi i'w sefydliad yr offer a'r technegau sy'n ofynnol i ymateb yn fwy effeithlon i hwyluso gwaith yn y swyddfa ac o bell eu gweithwyr.

Prif nodweddion y cwrs

  • Wedi'i gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein
  • Bydd y cynnwys ar ffurf darlithoedd wedi'u recordio, a deunyddiau dysgu fel dolenni i fideos a darllen pellach
  • Mae fforymau trafod a fforymau deialog byw yn rhan o'r cwrs i ysgogi meddwl

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Cyflwyniad i Reoli Tîm Hybrid
  • Manteision a heriau defnyddio model gweithio hybrid
  • Tyfu a chadw diwylliant o gwmni gyda gweithlu sydd ar chwâl
  • Sut i weithredu model gweithio hybrid yn llwyddiannus.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

Os hoffech chi ddysgu mwy am ddyddiadau’r cwrs hwn yn y dyfodol, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau fforwm trafod ar-lein ar bob pwnc a gyflwynir yn wythnosol. Bydd y fforymau yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio a dangos yr hyn a ddysgwyd. Bydd log dysgu a myfyrdodau myfyrwyr ar drafodaethau am y pynciau gwahanol bob wythnos yn cyfuno i greu’r asesiad.  Y lleiafswm ar gyfer cyfanswm y nifer geiriau yw 2,000 o eiriau.  

Bydd dilyn y cwrs hwn yn golygu:

  • 16 awr o Oriau Dysgu ac Addysgu wedi’u hamserlennu
  • 2 awr o ddosbarthiadau Ymarferol
  • 82 awr o Astudiaeth Annibynnol dan Arweiniad

Ffioedd a chyllid

£50

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau'r cwrs

I gael ei gadarnhau