Two students wearing safety goggles working under the bonnet of a car

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

4 Wythnos

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein Hysgol Haf Peirianneg yn rhoi'r cyfle i chi brofi astudiaeth pwnc academaidd naill ai fel parhad o'ch astudiaethau cyfredol neu fel cyrsiau paratoi ar gyfer ymuno â blwyddyn olaf ein rhaglenni gradd. Byddwch yn astudio cymysgedd o ddarlithoedd academaidd, sesiynau astudio diddorol, a dosbarthiadau Saesneg.

Prif nodweddion y cwrs

  • Gwerth cyfanswm o 60 credyd prifysgol y DU.
  • Ar ôl cwblhau'r cwrs top-up, bydd cyfle i chi fynd ymlaen i flwyddyn olaf rhaglen radd Baglor Anrhydedd a chwblhau'r radd mewn blwyddyn, gan gynnwys eich ysgol haf.
  • Dysgwch wybodaeth a sgiliau allweddol a fydd yn helpu i'ch paratoi ar gyfer astudiaethau academaidd ar flwyddyn olaf eich cwrs gradd israddedig.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae'r Ysgol Haf yn cynnig rhaglen ddwys o ddysgu gydag ystod o addysgu wedi'i chefnogi gan diwtorialau. 

 

Byddwch yn astudio 3 modiwl sy'n ymdrin ag ystod o bynciau sy'n ymwneud ag astudiaethau Peirianneg gan gynnwys Busnes, Cyfathrebu, Ymchwil, Moeseg, a Chynaliadwyedd. 

 

Bydd cwblhau'r Ysgol Haf Peirianneg yn llwyddiannus yn caniatáu i chi symud ymlaen i flwyddyn olaf gradd Baglor mewn unrhyw un o'n disgyblaethau Peirianneg gan gynnwys peirianneg awyrennol, modurol, trydanol ac electronig, peirianneg ddiwydiannol, mecanyddol, adnewyddadwy a chynaliadwy. 


Ar ôl cwblhau blwyddyn olaf BEng byddwch wedyn yn cael cyfle i gwblhau Gradd Meistr mewn blwyddyn, ac felly dau gymhwyster mewn dwy flynedd yn unig. 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae ein cyrsiau ar agor i fyfyrwyr rhyngwladol dros 18 oed, beth bynnag fo'ch cefndir neu'ch gwlad breswyl. 


Mae ein Hysgolion Haf Peirianneg wedi'u dylunio ar gyfer myfyrwyr sydd ag o leiaf 1 flwyddyn o astudio ar lefel Addysg Uwch mewn pwnc sy'n gysylltiedig â Pheirianneg. Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol bydd angen dangos lefel B2 (neu gyfwerth) hefyd mewn Iaith Saesneg i ymuno â'r cwrs. 


Os hoffech wneud cais am y cwrs hwn, cliciwch yma

Addysgu ac Asesu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Ffioedd a chyllid

Opsiwn 1 (gyda llety): £1500  
 
Opsiwn 2. (heb lety): £1000 

  • Mae'r gost yn cynnwys hyfforddiant technegol a hyfforddiant Saesneg, llety (opsiwn 1), a gweithgareddau penwythnos x2. 
  •  Nid yw'r costau'n cynnwys: cludo i/o faes awyr, bwyd, gweithgareddau allgyrsiol 

*Mae'r cyrsiau hyn yn aml mewn galw poblogaidd, fodd bynnag os oes gan gwrs nifer annigonol o fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ni fydd yn cael ei gynnig. Mewn digwyddiad o'r fath, bydd unrhyw fyfyrwyr cofrestredig yn cael cynnig rhaglen amgen neu'n cael ad-daliad llawn o unrhyw ffioedd a dalwyd. 

Dyddiadau cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhedeg am 4 wythnos o ddydd Llun 31 Gorffennaf 2023 – dydd Gwener 21 Awst 2023.