Mae Academi Global Pathways (Global Pathways College) yn darparu cymwysterau addysgol rhyngwladol yn lleol, o sefydliadau rhyngwladol uchel eu parch, a thrwy hynny yn paratoi myfyrwyr i ddilyn opsiynau gyrfa byd-eang.

Gall y cyrsiau Prifysgol Glyndwr Wrecsam canlynol gael eu hastudio yn Academi Global Pathways, Bangalore:

  • MBA gyda llwybrau mewn meysydd Rheoli Adnoddau Dynol, Marchnata, Entrepreneuriaeth, Cyllid, Rheoli Gofal Iechyd a Rheoli Prosiectau
  • MSc Cyfrifiadura
  • MSc Cyfrifiadureg
  • MSc Rhwydweithio Cyfrifiaduron
  • MSc Seiberddiogelwch
  • MSc Datblygiad Gemau Cyfrifiadurol
  • MSc Gwyddor Data a Dadansoddeg Data Eang
  • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Ychwanegiad Lefel 6)