Mae Ysgol Masnach Llundain yn rhaniad o Grŵp o Golegau'r Ysgol Masnach Llundain (DU). Drwy gydgysylltu â'u Partneriaid Prifysgol, mae YML yn cynnig Rhaglenni Israddedig ac Ôl-raddedig mewn Busnes a Rheolaeth, yn caniatáu i astudio tuag at Raddau Prydeinig cydnabyddedig rhyngwladol yn Malta, Nigeria, Dhaka a Egypt.

Gellir astudio'r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam canlynol yn Ysgol Masnach Llundain:

  • BA (Anrh) Astudiaethau Busnes (L6 Ychwanegol) llawn amser
  • MBA Byd-eang Ychwanegol llawn amser