Proffiliau myfyrwyr

Cymerwch golwg ar rai o'n proffiliau myfyrwyr yn y gorffennol a'r presennol. Yma maen nhw wedi rhannu eu profiad o astudio yn PGW ac yn rhannu'r hyn maen nhw'n ei wneud nawr a'u cynlluniau ar gyfer y dyfodol.