Astudiodd Huw BSc Datblygu Gêm Gyfrifiadurol a Datblygu Gêm Gyfrifiadurol MSc ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr.

What were you doing before coming to Wrexham Glyndwr University?

Roeddwn i’n ddysgu Diploma Estynedig mewn Datblygiad o Gemau Cyfrifiadurol yng Ngholeg, Coleg Menai Llangefni, am ddwy flwyddyn.

What attracted you to WGU, and to this course?

Nes i dewis WGU i helpu tuag at datblygu fy sgiliau o Goleg. Fe wnaeth y ddiwrnodau agored helpu gyda fy ddenu, oherwydd roeddwn i yn medru dod i adnabod y ddarlithwyr. Y ddarn gorau oedd fod doedd yna ddim gwahaniaeth mewn personoliaeth gan gymharu nhw o’r diwrnodau agored i fod mewn gwersi. Un fantais o’r amser dewis oedd fod roedd Wrecsam digon agos i gartref a dim rhy bell. Hefyd, Wrecsam oedd yr unig Prifysgol yng Ngogledd Cymru gyda’r cwrs Datblygiad o Gemau Cyfrifiadurol.

What did you enjoy most about your course?

Yr wyf yn teimlo môr ffodus i medru datblygu a gwella llawer o sgiliau wahanol yn ystod fyng nghwrs a medru ei weithredu i’r ûn safon â’r ddiwidiannau. A yr wyf yn teimlo llawer mwy hyderus tra fod ar y cwrs.

What surprised you most about studying it?

Doeddwn i ddim yn disgwyl medru gweithio i/gyda rhai o’r ddiwidiannau fwyaf, a medru dangos ein cynhyrchion iddynt. Roeddwn yn syndod drwy wybod fod darlithwyr ni gyda cysylltiadau mawr o’r ddiwidiannau.

How do you think you have benefited from studying at WGU? (Whether professionally, personally or academically)

Proffesiynol, drwy dysgu yma, mae WGU wedi fy helpu i cyrraedd y safonau uchel ar gyfer y ddiwidiannau. Ym Mhersonol, mae WGU wedi fy helpu fi yn sylweddol gyda fy hyder. Academaidd, mae WGU wedi fy helpu i dderbyn Gradd Baglor mewn pwnc yr wyf yn mwynhau ac i ddysgu sgiliau newydd ar y ffordd.

How do you think your course will help you in your career?

Mae’r cwrs am digon o cymorth tuag at fyng ngyrfa . Yn ffodus, yr ydym wedi cael ein ddysgu sut i defnyddio ein sgiliau i ddatblygu busnes ein hunan.

What was the support like?

Ni allwn canmol y cymorth na’r gefnogaeth y ddarlithwyr digon. Mae’n lles I wybod fod fedra’i mynd i gyfarfod nhw ynrhyw amser i ofyn am gymorth neu i siarad.