Dylan Rhys Jones

Uwch Ddarlithydd y Gyfraith

Picture of staff member

 

Ar ôl cwblhau LLB ym Mhrifysgol Aberystwyth bu Dylan yn ymarfer fel cyfreithiwr am dros 20 mlynedd cyn iddo droi at ddysgu. Bu Dylan yn gweithio fel tiwtor/darlithydd yng Ngholeg Cambria yn dysgu’r gyfraith/gwleidyddiaeth a gwasanaethau cyhoeddus, datblygodd gyrsiau Cymraeg a dwyieithog a gweithiodd ar radd Sylfaen Cyfiawnder Troseddol gyda Phrifysgol Caer.

Mae Dylan yn awdur y llyfr ‘The Man in Black’ sy’n adrodd hanes pan oedd fel cyfreithiwr yn cynrychioli llofrudd cyfresol.

Mae gan Dylan brofiad sylweddol o weithio ar y teledu a’r radio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae gan Dylan ddiddordeb mewn llawer o chwaraeon ac mae wrth ei fodd yn sgïo, cerdded mynyddoedd a physgota ac mae ganddo'r uchelgais o gerdded i Wersyll Sylfaen Everest rhyw ddydd.