students in lecture theatre

Sgyrsiau Glyndŵr 

Mae Sgyrsiau Glyndŵr yn falch o’ch gwahodd i gymryd rhan yn ein Cyfres newydd o Ddarlithoedd Cyhoeddus, sy’n cynnig cyfle i arddangos gwaith arloesol a chyffrous ein hymchwilwyr, ac uno academyddion, partneriaid, a’n cymunedau i gyflwyno a thrafod pynciau llosg.

Mae’r Darlithoedd am ddim i’w mynychu, ond rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw. Cymerwch gip ar restrau’r digwyddiadau i weld y manylion llawn, gan gynnwys lleoliad, amseroedd a sut i archebu tocyn. Gallwch ddal i fyny ar sgyrsiau blaenorol trwy fynd i'n tudalen darlithoedd gorffennol.

Os ydych chi’n dymuno cyfrannu at Sgyrsiau Glyndŵr: Mynegiad o ddiddordeb

Darlithoedd ar y Gweill 

Pamffled

Glyndwr Talks Research Public Lecture 2022-2023 Brochure / Sgyrsiau Glyndwr Ymchwil Pamffled 

Glyndwr Talks Research Public Lecture 2022-2023 Brochure Accessible / Sgyrsiau Glyndwr Ymchwil Pamffled hygyrch

Poster

Yr Athro Caroline Gray

A all y byd academaidd ychwanegu gwerth at BBaChau (busnesau bach a chanolig)...

Hygyrch: A all y byd academaidd ychwanegu gwerth at BBaChau (busnesau bach... Hygyrch

Yr Athro Alison McMillan

Ydy hi'n ormod i'w ofyn?

Hygyrch: Ydy hi'n ormod i'w ofyn? Hygyrch

David Sprake

Newid yn yr Hinsawdd, Nwy Rwsia a Biliau Ynni: Storm Berffaith

Hygyrch: Newid yn yr Hinsawdd, Nwy Rwsia a Biliau Ynni: Storm Berffaith. Hygyrch

Dr Gareth Carr

Victorian Workers' Housing - The Bye-Law Terraced House / Tai Gweithwyr Fictoraidd - Datblygiad yr Is-ddeddf Tai Teras

Hygyrch: Victorian Workers' Housing - The Bye-Law Terraced House Accessible / Tai Gweithwyr Fictoraidd - Datblygiad yr Is-ddeddf Tai Teras Hygyrch

Tegan Brierley-Sollis

Syrffio Tonnau Atebolrwydd Tosturiol o fewn y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Hygyrch: Syrffio Tonnau Atebolrwydd Tosturiol o fewn y Gwasanaeth Cyfiawnder... Hygyrch

Dr Chelsea Batty

Adferiad Cardiaidd Trawma: A yw Ychydig Anogaeth yn Ddigon?

Hygyrch: Adferiad Cardiaidd Trawma: A yw Ychydig Anogaeth yn Ddigon? Hygyrch