Denise Yorke

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Marchogaeth

Graddiodd Denise o Brifysgol Bradford ym 1996 gyda gradd BSc (Anrh) mewn Gwyddoniaeth Amgylcheddol cyn mynd ymlaen i gwblhau Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ac MSc mewn Bioamrywiaeth a Chadwraeth, ym Mhrifysgol Leeds. Bu'n dysgu yng Ngholeg Dinas Leeds am nifer o flynyddoedd cyn symud i Gymru lle ymunodd â'r timau anifeiliaid, marchogion a bywyd gwyllt ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. 

Mae Denise yn gweithio fel syrfëwr ecolegol yn ogystal â darlithio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Gan ymgynghori'n rhan-amser, mae'n cynnal arolygon rhywogaethau a warchodir ar draws Gogledd Cymru. Mae'r rhain yn monitro poblogaethau o ystlumod, moch daear, crancod, llygod y dŵr a madfallod dŵr cribog i gleientiaid, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ochr yn ochr â hyn, mae wedi cynllunio cyrsiau ac wedi dysgu myfyrwyr yn y pwnc hwn ers 2000. Y canlyniad yw banc cyfoethog o astudiaethau achos bywyd go iawn a phrofiadau i fyfyrwyr ddysgu ohonynt. 

"Mae'n wych gallu cyfuno fy niddordebau. Nid dysgu cadwraeth yn unig ydw i, rwy'n gweithio yn y maes fel ecolegydd hefyd. Rwy'n teimlo'n lwcus iawn i fod yn gwneud swyddi sy'n ategu ei gilydd," meddai.  

Mae Denise yn byw ar fferm fechan lle mae'n magu gwyddau bridiau ac ieir prin, yn tyfu ffrwythau a llysiau ac yn rheoli'r tir ar gyfer bioamrywiaeth. Cadw ei chwmni drwyddi draw yw ei chŵn Pwyntydd Saesneg.  

Mae Denise hefyd yn nofiwr dŵr oer ac yn mwynhau nofio yn llynnoedd Eryri drwy gydol y flwyddyn. Mae hi hefyd yn gerddwr brwd ac yn mwynhau mynd â'r cŵn ar y traeth ac i'r mynyddoedd.  

Denise Yorke

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Marchogaeth

 

Graddiodd Denise o Brifysgol Bradford ym 1996 gyda gradd BSc (Anrh) mewn Gwyddoniaeth Amgylcheddol cyn mynd ymlaen i gwblhau Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ac MSc mewn Bioamrywiaeth a Chadwraeth, ym Mhrifysgol Leeds. Bu'n dysgu yng Ngholeg Dinas Leeds am nifer o flynyddoedd cyn symud i Gymru lle ymunodd â'r timau anifeiliaid, marchogion a bywyd gwyllt ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. 

Mae Denise yn gweithio fel syrfëwr ecolegol yn ogystal â darlithio ym Mhrifysgol Wrecsam. Gan ymgynghori'n rhan-amser, mae'n cynnal arolygon rhywogaethau a warchodir ar draws Gogledd Cymru. Mae'r rhain yn monitro poblogaethau o ystlumod, moch daear, crancod, llygod y dŵr a madfallod dŵr cribog i gleientiaid, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ochr yn ochr â hyn, mae wedi cynllunio cyrsiau ac wedi dysgu myfyrwyr yn y pwnc hwn ers 2000. Y canlyniad yw banc cyfoethog o astudiaethau achos bywyd go iawn a phrofiadau i fyfyrwyr ddysgu ohonynt. 

"Mae'n wych gallu cyfuno fy niddordebau. Nid dysgu cadwraeth yn unig ydw i, rwy'n gweithio yn y maes fel ecolegydd hefyd. Rwy'n teimlo'n lwcus iawn i fod yn gwneud swyddi sy'n ategu ei gilydd," meddai.  

Mae Denise yn byw ar fferm fechan lle mae'n magu gwyddau bridiau ac ieir prin, yn tyfu ffrwythau a llysiau ac yn rheoli'r tir ar gyfer bioamrywiaeth. Cadw ei chwmni drwyddi draw yw ei chŵn Pwyntydd Saesneg.  

Mae Denise hefyd yn nofiwr dŵr oer ac yn mwynhau nofio yn llynnoedd Eryri drwy gydol y flwyddyn. Mae hi hefyd yn gerddwr brwd ac yn mwynhau mynd â'r cŵn ar y traeth ac i'r mynyddoedd.