Ewch ymhellach yn eich gyrfa gyda gradd ôl-raddedig. Datblygwch sgiliau a gwybodaeth uwch i'ch helpu i gyrraedd eich potensial.

10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr (Canllaw Prifysgol Cyflawn, 2024).

Student on laptop new website

Cyrsiau sy'n cyflawni potensial

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein a Covid-ddiogel, ar y campws a gynlluniwyd i ateb eich cwestiynau a rhoi cipolwg i chi ar astudio a byw ym Mhrifysgol Wrecsam.

Maes pwnc