Student on laptop new website

Cysylltiadau Cyfryngau

Mae swyddfa’r wasg ym Mhrifysgol Wrecsam yn casglu ynghyd wybodaeth am y brifysgol o nifer o wahanol ffynonellau.

Yn yr adran y wasg yma ceir y datganiadau i’r wasg diweddaraf, a fydd yn eich hysbysu o’r hyn sy’n digwydd yn y brifysgol, newyddion archif i ddarganfod straeon o’r gorffennol, orielau lluniau a fideos yn ogystal â’n prif sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r prifysgol hefyd yn cadw cyfeiriadur o arbenigwyr er mwyn eich helpu i gael gafael ar arbenigwyr sy’n gallu darparu sylwadau neu gyfarwyddiadau deallus ynghylch amryw o bynciau.

Dylai newyddiadurwyr sydd eisiau cysylltu â swyddfa’r wasg gysylltu â:

Naomi Penrose, Swyddog Cyfathrebu a Marchnata Cyhoeddus

Rhif ffôn: 01978 293484

Ebost: Naomi.Penrose@wrexham.ac.uk

Ar gyfer unrhyw ymholiadau cyfryngau eraill, cysylltwch â Swyddfa Wasg y Brifysgol. E-bostiwch press@wrexham.ac.uk.

Mae'r wybodaeth gyswllt uchod ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau yn unig. Dylech gyfeirio pob ymholiad arall at: enquiries@wrexham.ac.uk