A student on a computer

Cefnogi Myfyrwyr

Gwybodaeth ar gyfer Myfyrwyr, pryd bynnah y byddech angen.

Yn Wrecsam, mae help ar gael ichi bob amser. O'n timau sgiliau dysgu ymroddedig i'n cynghorwyr lles a'n cefnogaeth arbenigol, rydyn ni i gyd yma i'ch helpu chi i gyrraedd eich potensial llawn. 

 

 

mature student looking at pc screen

Cefnogi'ch astudiaethau