Campysau a chyfleusterau

Campysau a chyfleusterau yng nghanol Gogledd Cymru

Mae campysau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn adlewyrchu ein harbenigedd yn ogystal â bod yn gartref i ystod o gyfleusterau i ddiwallu anghenion myfyrwyr – mae gennym ni bopeth ar gyfer eich anghenion astudio ac adloniant.  Mae gan bob campws ei gymeriad, hunaniaeth a diben penodol ei hun, ac maent yn ased nid yn unig i’n poblogaeth myfyrwyr ond hefyd i’r gymuned ac i fusnesau yn y rhanbarth.

Campws 2025

Campws 2025 yw ein strategaeth £80m i wella ein holl gampysau i sicrhau bod gan ein myfyrwyr y cyfleusterau a'r amgylchedd dysgu gorau.

The study

Dewch ar daith

Archwiliwch naill ai’n rhithiol, neu drwy daith o amgylch y campws, bopeth sydd gennym i’w gynnig.