Yn unol â’n Strategaeth Ymchwil , mae ein hymchwil yn gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at ddatblygiad Gogledd Cymru a thu hwnt o safbwynt economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.

Mae ein Gweledigaeth a'n Strategaeth yn amlinellu ein gwerthoedd o ran ein bod yn hygyrch, yn gefnogol, yn arloesol, ac yn uchelgeisiol, ac mae ein Cenhadaeth Ddinesig yn hybu cysylltiadau agos â’r gymuned leol.

Mae Prifysgol Wrecsam yn hyb ymchwil addawol sy’n parhau i ddatblygu ein hymchwilwyr a’n diwylliant o ran ymchwil. Rydym wedi arwyddo’r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr, sy’n dangos ein hymrwymiad i helpu ein hymchwilwyr i ddatblygu hyd orau eu gallu, ynghyd â chynyddu ein capasiti o ran cael dylanwad yn y byd go iawn o safbwynt y cyfoeth o arbenigedd a geir yma.

Cyfadrannau

Darganfod mwy...

Canolfannau, Sefydliadau a Grwpiau Ymchwil 

Sbotolau ar Ymchwil

Cwmnïau sy’n Bartneriaid