Ewch am deimlad o fywyd ym Prifysgol Wrecsam.

Mae ein diwrnodau agored a'n digwyddiadau ar-lein yn rhoi'r cyfle i chi siarad â staff a myfyrwyr a gweld pam y cafodd Prifysgol Wrecsam yn safle 1af yng Nghymru a chydradd 2il yn y DU am foddhad myfyrwyr yn ôl (Complete University Guide 2025) a 1af allan o Brifysgolion Cymru ar gyfer Addysgu (National Student Survey 2024).

Ymunwch â ni i gael gwybod mwy am ein cyrsiau, darganfod ein cyfleusterau a'n gwasanaethau cymorth, a gweld pam y dylai Prifysgol Wrecsam fod yn ddewis gorau i astudio ynddo.

Ydych yn barod yn gwybod pa ardal hoffwch chi astudio ac eisiau ymchwilio'n bellach? Edrychwch ar ein digwyddiadau pynciol.

Student ambassador directing visitors

2024Diwrnod agored

Cael blas ar bywyd myfyrwyr 

“"Un o'r prif resymau ymunais â Phrifysgol Wrecsam oedd oherwydd i mi gael argraff mor dda ohoni yn y Diwrnod Agored."”

Ymwelydd diwrnod agored Wrecsam

Look for the hashtag:

#wxmopenday