Woman standing in front of whiteboard

Busnes a Menter

Mae Tîm Menter Prifysgol Wrexham yma i’ch cefnogi chi a’ch busnes i dyfu ac i ffynnu.

Boed hyn drwy arloesi, ariannu, hyfforddiant a datblygu, lleoliadau, prosiectau neu recriwtio graddedigion/myfyrwyr, ni yw eich ‘siop un stop’ ar gyfer unrhyw anghenion busnes. Mae ein tîm deinamig a phrofiadol yma i’ch cefnogi chi a’ch gweithwyr.

Mae Prifysgol Wrexham yn eistedd wrth galon y gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau o bob maint a sector o fentrau busnes bach i gorfforaethau byd-eang ac mae gennym hanes gwych o gynnig cymorth busnes o ansawdd uchel.

Gall partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ddod â manteision gwirioneddol i'ch busnes, drwy rannu gwybodaeth ac arbenigedd i recriwtio graddedigion talentog i'r gweithlu. Rydym yn deall bod gan bob busnes anghenion gwahanol a bod gennym dîm datblygu busnes ymroddedig a fydd yn teilwra'r cymorth cywir ar gyfer eich anghenion.

Gan weithio gyda'n gilydd, gallwn helpu i gyflawni eich nodau busnes a strategol.