Allwn ni ddim disgwyli chi gyrraedd!

Rydym wedi gweithio i sicrhau bod pawb yn teimlo bod croeso iddynt, yn derbyn gofal ac yn rhan o'r hyn y mae Wrecsam Glyndŵr yn ei wneud orau - sef bod yn gymuned gefnogol. Mae iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr a'n staff yn flaenllaw yn ein cynlluniau ac yn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu profiad dysgu o ansawdd uchel i bawb.

Bydd angen i fyfyrwyr sy'n dychwelyd ar ôl gwyliau'r haf ailgofrestru er mwyn parhau â'ch astudiaethau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Ewch i'n tudalen myfyrwyr sy'n dychwelyd am ragor o wybodaeth.

Newydd ar gyfer - paratoi ar gyfer eich astudiaethau

Eleni, mae'r Brifysgol yn newid ac yn gwella'r anwythiad a'r croeso i addysg uwch ac i PGW. Bydd y modiwl newydd, ar wahân i'ch gradd, yn amlinellu'r hyn sydd angen i chi ei wybod am fod yn fyfyriwr yn PGW. Bydd gofyn i chi ddewis yr opsiwn wrth gofrestru ac rydym yn argymell i bob myfyriwr israddedig newydd gymryd rhan.

Darganfod mwy