Yma ym Mhrifysgol Wrecsam mae gennym strwythur ffioedd haenog sy’n golygu fod y ffioedd yr ydych yn eu talu yn dibynnu ar ba radd yr ydych yn ei ddewis. Rydym yn cynnig llwybrau astudio llawn amser a rhan-amser.

Mae'n bosib gallwch chi fenthyg hyd at £17,489 i astudio ar lefel gradd meistr addysgiadol. Edrychwch ar ein hadran Cyllid Ôl-raddedig am fwy o wybodaeth.

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth.

Ffioedd Ôl-raddedig a Addysgir

Llawn Amser 2023/24 2024/25
MA, MSc, MRes (blwyddyn wedi'i filio yn unig) £5,940 £5,940
Eithriadau    
MBA (blwyddyn wedi'i filio yn unig) £11,000 £11,000
MBA (Traethawd hir yn unig) £3,000 £3,000
MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol £7,950 £8,950
MRes Ymchwil Glinigol Gymhwysol £7,950 £8,950
MSc Gwyddoniaeth Biofeddygol £7,950 £8,950
PGDip Ymarfer Clinigol Uwch  £7,950 £8,950
MRes Cemeg Dadansoddol a Fforensig £7,950 £7,950
MRes Anthropoleg a Bioarchaeoleg Fforensig £7,950  £7,950
MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol £7,950 £7,950
MSc Ystafell Rheolaeth Ryngwladol £7,950 £7,950
MSc Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles £7,950 £7,950
MSc Rhyngweithio a Lles Anifeiliaid Dynol £7,950 £7,950
MSc Peirianneg (pob llwybr) £7,250 £7,950
MSc Nyrsio Oedolion / Nyrsio Plant/Nyrsio Iechyd Meddwl £9,000 (if not opting for bursary funding) £9,000 (if not opting for bursary funding)
Nyrsio Oedolion PGDip / Nyrsio Plant/Nyrsio Iechyd Meddwl £9,000 (if not opting for bursary funding) £9,000 (if not opting for bursary funding)
Rhan Amser    
MA/MSc/MRes - yn ymgorffori PGCert a PGDip (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd). £2,975 £2,975
Safon ffioedd modiwl fesul 10 credyd. £500 £500
Traethawd Hir yn Unig (myfyrwyr mynediad uniongyrchol). £2,875 £2,875
Eithriadau: Ôl-raddedig rhan-amser    
MBA (yn cael ei bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £5,500 £5,500
MA Addysg Genedlaethol (yn cael ei bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £6,500 £6,500
MA Rheoli Adnoddau Dynol (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £4,495 £4,495
MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol / MSc Gwyddoniaeth Biofeddygol / MRes Ymchwil Glinigol Gymhwysol (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd astudio) £3,975 £4,475
Tystysgrif PG Gwyddor Biofeddygol £2650 £2980
MRes mewn Anthropoleg Fforensig a Bioarchaeoleg / MRes Cemeg Dadansoddol a Fforensig (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3,975 £3,975
MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3,975 £3,975
Tystysgrif PG mewn AU £3,495 £3,495
MSc Ymarfer Clinigol Uwch (yn cael ei filio'n flynyddol am dair blynedd)     £2,432 £2983
MSc Trosi Seicoleg (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3,975 £3,975
MA Gwaith Ieuenctid a Chymunedol / MA Astudiaethau Ieuenctid a Chymunedol (wedi'i bilio'n flynyddol dros dair blynedd) £2,650 £2,650
MSc Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3,975 £3,975
MSc Rhyngweithio a Lles Dynol-Anifeiliaid (wedi'i bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3975 £3975
MSc Ystafell Rheolaeth Ryngwladol (yn cael ei bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3975 £3975
MSc Peirianneg (pob llwybr) £3,625 £3,975

Ffioedd Ar-lein Prifysgol Wrecsam

Dyddiad Cychwyn Myfyrwyr Newydd

Modiwlau

Gwerth credyd

Cost fesul Modiwl*

Dydd Llun 9 Medi 2024

Pob Modiwl (Ac eithrio Traethawd Hir)

15

£500

Traethawd Hir

30

£1,000

Dydd Llun 4 Tachwedd 2024

Pob Modiwl (Ac eithrio Traethawd Hir)

15

£500

Traethawd Hir

30

£1,000

Dydd Llun 13 Ionawr 2025

Pob Modiwl (Ac eithrio Traethawd Hir)

15

I’w gadarnhau

Traethawd Hir

30

I’w gadarnhau

Dydd Llun 10 Mawrth 2025

Pob Modiwl (Ac eithrio Traethawd Hir)

15

I’w gadarnhau

Traethawd Hir

30

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Mai 2025

Pob modiwl (Ac eithrio Traethawd Hir)

15

I’w gadarnhau

Traethawd Hir

30

I’w gadarnhau

Dydd Llun 30 Mehefin 2025

Pob Modiwl (Ac eithrio Traethawd Hir)

45

I’w gadarnhau

Traethawd Hir

60

 I’w gadarnhau

 

*Mae lefelau ffioedd ar gyfer mynediad yn ystod 2024/25 yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd a gallant gynyddu. Cyhoeddir ffioedd wedi’u hadolygu cyn gynted ag y byddant wedi cael eu cymeradwyo a byddant yn berthnasol o bwynt mynediad penodol yn y flwyddyn 2024/25 ac ymlaen o hynny.

Ffioedd Ôl-raddedig Ymchwil

Ymchwil (MPhil/PhD) (Gwobrau Prifysgol Caer) 2023/24 2024/25
MPhil/PhD llawn amser (y flwyddyn)  £4,712  
MPhil/PhD rhan-amser (y flwyddyn) £2,356  

 

Os hoffech gyngor pellach am yr union ffioedd a chyllid a fydd ar gael i chi, mae gan ein hadrannau cyllid israddedig ac ôl-raddedig mwy o wybodaeth.

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o bryd mae ffioedd yn daladwy, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau'r brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn drwy’r linc isod:

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2021-2022

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2022-2023

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2023-2024

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2024-2025