Yma ym Mhrifysgol Wrecsam mae gennym strwythur ffioedd haenog sy’n golygu fod y ffioedd yr ydych yn eu talu yn dibynnu ar ba radd yr ydych yn ei ddewis. Rydym yn cynnig llwybrau astudio llawn amser a rhan-amser.

Mae'n bosib gallwch chi fenthyg hyd at £17,489 i astudio ar lefel gradd meistr addysgiadol. Edrychwch ar ein hadran Cyllid Ôl-raddedig am fwy o wybodaeth.

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth.

Ffioedd Ôl-raddedig a Addysgir

Llawn Amser 2023/24 2024/25
MA, MSc, MRes (blwyddyn wedi'i filio yn unig) £5,940 £5,940
Eithriadau    
MBA (blwyddyn wedi'i filio yn unig) £11,000 £11,000
MBA (Traethawd hir yn unig) £3,000 £3,000
MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol £7,950 £8,950
MRes Ymchwil Glinigol Gymhwysol £7,950 £8,950
MSc Gwyddoniaeth Biofeddygol £7,950 £8,950
PGDip Ymarfer Clinigol Uwch  £7,950 £8,950
MRes Cemeg Dadansoddol a Fforensig £7,950 £7,950
MRes Anthropoleg a Bioarchaeoleg Fforensig £7,950  £7,950
MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol £7,950 £7,950
MSc Ystafell Rheolaeth Ryngwladol £7,950 £7,950
MSc Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles £7,950 £7,950
MSc Rhyngweithio a Lles Anifeiliaid Dynol £7,950 £7,950
MSc Peirianneg (pob llwybr) £7,250 £7,950
MSc Nyrsio Oedolion / Nyrsio Plant/Nyrsio Iechyd Meddwl £9,000 (if not opting for bursary funding) £9,000 (if not opting for bursary funding)
Nyrsio Oedolion PGDip / Nyrsio Plant/Nyrsio Iechyd Meddwl £9,000 (if not opting for bursary funding) £9,000 (if not opting for bursary funding)
Rhan Amser    
MA/MSc/MRes - yn ymgorffori PGCert a PGDip (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd). £2,975 £2,975
Safon ffioedd modiwl fesul 10 credyd. £500 £500
Traethawd Hir yn Unig (myfyrwyr mynediad uniongyrchol). £2,875 £2,875
Eithriadau: Ôl-raddedig rhan-amser    
MBA (yn cael ei bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £5,500 £5,500
MA Addysg Genedlaethol (yn cael ei bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £6,500 £6,500
MA Rheoli Adnoddau Dynol (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £4,495 £4,495
MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol / MSc Gwyddoniaeth Biofeddygol / MRes Ymchwil Glinigol Gymhwysol (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd astudio) £3,975 £4,475
Tystysgrif PG Gwyddor Biofeddygol £2650 £2980
MRes mewn Anthropoleg Fforensig a Bioarchaeoleg / MRes Cemeg Dadansoddol a Fforensig (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3,975 £3,975
MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3,975 £3,975
Tystysgrif PG mewn AU £3,495 £3,495
MSc Ymarfer Clinigol Uwch (yn cael ei filio'n flynyddol am dair blynedd)     £2,432 £2983
MSc Trosi Seicoleg (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3,975 £3,975
MA Gwaith Ieuenctid a Chymunedol / MA Astudiaethau Ieuenctid a Chymunedol (wedi'i bilio'n flynyddol dros dair blynedd) £2,650 £2,650
MSc Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles (bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3,975 £3,975
MSc Rhyngweithio a Lles Dynol-Anifeiliaid (wedi'i bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3975 £3975
MSc Ystafell Rheolaeth Ryngwladol (yn cael ei bilio'n flynyddol am ddwy flynedd) £3975 £3975
MSc Peirianneg (pob llwybr) £3,625 £3,975

Ffioedd Ar-lein Prifysgol Wrecsam

Llawn Amser 2024/25
MBA (modiwl – 15 credyd) £580
MBA (modiwl traethawd hir -30 credyd) £1,160
MBA (programme) £6,960
MSc Cyfrifiadura (modiwl – 15 credyd) £535
MSc Cyfrifiadura (modiwl – 30 credyd) £1,070
MSc Cyfrifiadura (rhaglen) £6,420
MA Addysg (modiwl – 15 credyd) £535
MA Addysg (modiwl traethawd hir -30 credyd) £1,070
MA Addysg (rhaglen) £6,420
MSc Seicoleg (modiwl – 15 credyd) £555
MSc Seicoleg (modiwl traethawd hir -30 credyd) £1,110
MSc Seicoleg (rhaglen) £6,660

Ffioedd Ôl-raddedig Ymchwil

Ymchwil (MPhil/PhD) (Gwobrau Prifysgol Caer) 2023/24 2024/25
MPhil/PhD llawn amser (y flwyddyn)  £4,712  
MPhil/PhD rhan-amser (y flwyddyn) £2,356  

 

Os hoffech gyngor pellach am yr union ffioedd a chyllid a fydd ar gael i chi, mae gan ein hadrannau cyllid israddedig ac ôl-raddedig mwy o wybodaeth.

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o bryd mae ffioedd yn daladwy, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau'r brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn drwy’r linc isod:

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2021-2022

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2022-2023

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2023-2024

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2024-2025