Plas coch entrance

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Cefndir Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF)

Mae'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn asesu ansawdd ymchwil mewn prifysgolion yn y DU. Mae Research England, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Cyngor Cyllido yr Alban (SFC) a'r Adran dros yr Economi yng ngogledd Iwerddon yn cydredeg y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

Mae'r pedwar corff ariannu yn defnyddio'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil i bennu sut y dyrannir oddeutu £2 biliwn o gyllid ymchwil bob blwyddyn. Mae'r fframwaith yn canolbwyntio ar bennu atebolrwydd ar gyfer buddsoddiad cyhoeddus mewn ymchwil, asesu ansawdd ymchwil, dangos allbynnau, a buddion ac effaith y fframwaith ar ein cymdeithas.

Cais Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) Glyndŵr

Roedd Glyndŵr ymhlith y 157 o brifysgolion yn y DU a gymerodd ran yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021. Mae ein canlyniadau'n dangos cynnydd gwych a brwdfrydedd uchelgeisiol ymchwil Glyndŵr ers canlyniadau'r REF blaenorol a dderbyniwyd yn 2014.