Os ydych yn dod ar y campws neu'n mynd ar daith rithwir, ymweliad ydi un o'r ffyrdd gorau i chi gael teimlad o'r brifysgol.

Yn ein digwyddiadau gallwch siarad gyda'n darlithwyr a staff cefnogol, a darganfod mwy am y llety, cyllido, gyrfaoedd, cynhwysiad yn ogystal â gwylio llawer o fideos profiadol.

A student ambassador helping a visitor

Digwyddiadau israddedig

Darganfyddwch am ein cyrsiau israddedig ar ddiwrnod agored neu ddigwyddiad ar-lein.

Student in a study area

Digwyddiadau ôl-raddedig

Darganfyddwch mwy am ein hopsiynau ôl-raddedig ar noson agored neu ddigwyddiad ar-lein.

young adults in lecture hall

Diwrnodau Darganfod

Ddigwyddiadau pwnc-benodol i fyfyrwyr ac ysgolion.

A computing student working on a project

“Mynychais ychydig o ddiwrnodau agored ym Mhrifysgol Glyndŵr cyn gwneud cais, a oedd yn ddefnyddiol ofnadwy. Roedd y darlithwyr yn gyfeillgar iawn, roedd y staff yn gefnogol ac roedd y brifysgol yn teimlo'n gartrefol.”

Emyr Owen, BSc (Anrh) Cyfrifiadureg
Graphic design studio

Digwyddiadau pynciol

Rydym yn cynnal rhagor o ddigwyddiadau penodol i gyrsiau, boed nhw ar-lein neu'n ar y campws.

Students looking at ucas website on a laptop

Teithiau rhithwir

Methu ymweld â ni ar y campws? Ewch ar daith rhithwir