P'un a ydych yn dysgu rhywbeth newydd neu'n datblygu eich sgiliau presennol, bydd ein hystod o gyrsiau byr yn eich helpu i gymryd y cam nesaf hwnnw.

10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr (Canllaw Prifysgol Cyflawn, 2024).

A student on a laptop

Cyrsiau sy'n cyflawni potensial

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein a Covid-ddiogel, ar y campws a gynlluniwyd i ateb eich cwestiynau a rhoi cipolwg i chi ar astudio a byw ym Mhrifysgol Wrecsam.

Maes pwnc