P'un a ydych yn dysgu rhywbeth newydd neu'n datblygu eich sgiliau presennol, bydd ein hystod o gyrsiau byr yn eich helpu i gymryd y cam nesaf hwnnw.

Os ydych yn fyfyriwr sy’n byw yng Nghymru efallai y gallwch chi fynychu un o’n cyrsiau byr am ddim, felly cadwch olwg am y ddolen i wneud cais sydd ar y tudalennau gwybodaeth am gyrsiau byr.

1af yng Nghymru ac yn gydradd ail yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr (Canllaw Prifysgol Cyflawn, 2025).

A student on a laptop

Cyrsiau sy'n cyflawni potensial

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein a Covid-ddiogel, ar y campws a gynlluniwyd i ateb eich cwestiynau a rhoi cipolwg i chi ar astudio a byw ym Mhrifysgol Wrecsam.

Maes pwnc