Dysgwch mwy mewn digwyddiad pwnc.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am gwrs neu bwnc penodol, mae ein digwyddiadau pwnc ar-lein ac ar y campws yn gyfle gwych i siarad â darlithwyr a dysgu mwy am astudio yn Wrecsam.

Ydych chi'n fyfyriwr neu'n ysgol? Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein Diwrnodau Darganfod i ddarganfod mwy ym Mhrifysgol Wrecsam trwy gael profiad ymarferol o sut beth yw bod yn fyfyriwr prifysgol. 

What's on

Dydd Mawrth, 3yp-4yp

A yw Gwyddor Chwaraeon i chi?

Ymunwch ag academyddion o'r Adran Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff i ddarganfod ai Gwyddor Chwaraeon yw'r llwybr gyrfa cywir i chi. Dysgwch fwy am ein gradd BSc (Anrh) Gwyddorau Cymhwysol ac Ymarfer Corff ac edrychwch o gwmpas y campws yn arddangos ein labordy Ffisioleg Ymarfer Corff achrededig newydd BASES.

Archebwch nawr