Dysgwch mwy mewn digwyddiad pwnc.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am gwrs neu bwnc penodol, mae ein digwyddiadau pwnc ar-lein ac ar y campws yn gyfle gwych i siarad â darlithwyr a dysgu mwy am astudio yn Wrecsam.

Ydych chi'n fyfyriwr neu'n ysgol? Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein Diwrnodau Darganfod i ddarganfod mwy ym Mhrifysgol Wrecsam trwy gael profiad ymarferol o sut beth yw bod yn fyfyriwr prifysgol. 

What's on

Gwe 19 Ionawr / Gwe 31 Mai 2024

Gweithdy Iechyd Meddwl a Lles

Ydych chi’n gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol ac yn awyddus i uwchsgilio? A oes gennych chi radd israddedig ac a ydych chi’n pendroni ynghylch a fyddai gradd Meistr yn addas i chi?

Ydych chi wedi bod yn ystyried newid gyrfa i gael mwy o foddhad o’ch bywyd gwaith? Beth am ddod i’r sesiwn hamddenol ac anffurfiol hon sy’n archwilio sut beth yw astudio ar lefel Meistr, beth sy’n ynghlwm â’r maes pwnc iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a llesiant a pha gyfleoedd sydd ar gael i weithio yn y sector egnïol a gwerth chweil hwn? 

Cyflwynir y sesiwn hon gan arweinydd y rhaglen MSc Iechyd, Iechyd Meddwl a Llesiant, ac fe’i cyflwynir ar ffurf gweithdy lle bydd cyfle i ofyn cwestiynau a chael sgwrs anffurfiol ymhlith yr holl fynychwyr. 

Cynhelir y digwyddiad hwn ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Gwener 19 Ionawr 2024, 09:30-12:00, Wrecsam Campws Plas Coch - Archebwch nawr

Dydd Gwener 31 Mai 2024, 09:30-12:00, Wrecsam Campws Plas Coch - Archebwch nawr

notepad coffee and croissant

What's on

Dydd Mercher 6th Rhagfyr 4pm – 5:30pm @ Campws Wrecsam

Gweithdy Addysg: Grym Llyfrau Lluniau

Archwiliado sut ellir defnyddio llyfrau lluniau fel ysgogiadau ar gyfer dysgutrawsgwricwlaidd, yn ogystal â ffyrddo annog darllengyda disgyblion Cyfnodau Allweddol Un a Dau.

Archebwch nawr

child reading a book
Dydd Gwener 19th Ionawr 4pm – 5:30pm @ Campws Wrecsam

Gweithdy Addysg: Dosbarthiadau Digidol

Sut i ymgysylltu â'chmyfyrwyr yn gydamserol ac yn anghydamserol gan ddefnyddio ystodo offer dysgu digidol ar gyfer cyfrifiaduron, iPads, llechi a dyfeisiau symudol.

Archebwch nawr

children's digital device
Dydd Llun 22nd Ionawr 5pm – 6pm @ Campws Wrecsam

Gweithdy Addysg: Archwilio terfynau moesol addysg a yrrir gan y farchnad

Mae "What Money Can't Buy" gan Michael J. Sandel yn ymchwilio i werthoedd y farchnadwrth iddynt orgyffwrdd meysydd nad ydynt yn ymwneud â'r farchnad, gan gwestiynu’r goblygiadau moesegol o gymodi agweddau ar fywyd mae'n eu hadnabod fel ‘civic goods.' Mae'r llyfr yn herio'r syniad y gellir neu y dylidprynu popeth ac mae'n archwilio canlyniadau moesol marchnadeiddio o'r fath.

Mae'r seminar hon yn ystyried goblygiadau mabwysiadu egwyddorion o'r fath o fewn addysg yn y DU.

Archebwch nawr

money in a jar
Dydd Llun 29th Ionawr 4pm – 5:30pm @ Campws Wrecsam

Gweithdy Addysg: Gweithgaredd Corfforol - Profiad dysgu ystyrlon

Ymunwch â ni i archwilio’r cysyniad holistig o llythrennedd corfforol a deallsut mae'r cysyniadyn cyfrannu at les dysgwyr trwy fframio'r profiadau a gynigir trwyweithgaredd corfforol.

Archebwch nawr

Children playing
Dyddiadau lluosog

Gweithdy Addysg: Chwarae Digidol mewn Plentyndod Cynnar

Ymunwch â ni i archwilio chwarae digidol yn ystod plentyndod cynnar. Rhannwch eich profiadau a'ch heriau o ddefnyddiotechnoleg gyda phlantifanc mewn sesiwn gefnogol a gwybodus.

 

Dydd Mercher 21st Chwefror 6pm – 7:30pm @ Campws Wrecsam - Archebwch nawr

Dydd Mercher 28th Chwefror 6pm – 7:30pm @ Campws Llaneurgain - Archebwch nawr

Teacher and children playing
Dydd Llun 6th Mawrth 5pm – 6pm @ Campws Wrecsam

Lansio BA (Anrh) Astudiaethau Addysg a BA (Anrh) astudiaethau Plentyndod Cynnar

Mae’n blesergennym eich croesawui’n hystafelloedd dosbarth ar eu newydd gwedd. Digwyddiad rhagarweiniol yw hwn, sy'n cynnig trosolwg o arferion ac ymchwil cyfredol.

Archebwch nawr

rope being cut
Dydd Llun 11th Mawrth 5pm – 6pm @ Campws Wrecsam

Gweithdy Addysg: Grym trawsnewidiol addysg oedolion trwy ffilm

Ymunwch â ni am archwiliad hynod ddifyr o Addysg Oedolion trwylens y sinema. Yn y seminarhon, byddwn yn ymchwilio i rym ffilmiau sy'n tynnu sylw at addysgoedolion, gan ddadorchuddio eu naratifau sy'n dathlu twf, trawsnewid, a dysgu gydol oes. Darganfyddwch sut mae'r straeonsinematig hyn yn adlewyrchu teithiau'r byd go iawn ac yn pwysleisio arwyddocâd sylweddol AddysgOedolion o ran llywio bywydaua chymunedau

Archebwch nawr

film action board
Dyddiadau lluosog

Gweithdy Addysg: Arweinwyr Rebel

Nod y gweithdy hwnyw cefnogi staffmewn lleoliadau addysgi ddefnyddio modelau arweinyddiaeth effeithiol i wella cydlyniant a datblygiad staffa chynorthwyo gydachynnydd parhaus eich lleoliad. Gan ddefnyddio modelau ‘rebel ideas’ yn ogystal â strategaethau meddwl creadigol eraill, einnod yw trafod, cydweithredu a rhannu mewngrwpiau o ystod o arferion addysg i gynllunio, paratoi a gwerthuso’r nodau rydym yn eu gosod bobblwyddyn ar gyferein staff a’n myfyrwyr.


Wedi'i anelu nid yn unig at y rhai sydd eisoes mewn rolau arwain, ond hefyd at y rhai sy’n dymuno symud i swyddi arwain yn y dyfodol.

Dydd Mercher 17th Ebrill 6pm – 7:30pm @ Campws Wrecsam - Archebwch nawr

Dydd Mercher 24th Ebrill 6pm-7:30pm @ Campws Llaneurgain - Archebwch nawr

Person sat on a laptop
Dydd Llun 29th Ebrill 5pm – 6pm @ Campws Wrecsam

Gweithdy Addysg: Archwilio terfynau moesol addysg a yrrir gan y farchnad

Mae "What Money Can't Buy" gan Michael J. Sandel yn ymchwilio i werthoedd y farchnadwrth iddynt orgyffwrdd meysydd nad ydynt yn ymwneud â'r farchnad, gan gwestiynu’r goblygiadau moesegol o gymodi agweddau ar fywyd mae'n eu hadnabod fel ‘civic goods.'

Mae'r llyfr yn herio'r syniad y gellir neu y dylidprynu popeth ac mae'n archwilio canlyniadau moesol marchnadeiddio o'r fath.Mae'r seminar hon yn ystyried goblygiadau mabwysiadu egwyddorion o'r fath o fewn addysg yn y DU.

Archebwch nawr

campus tower
Dyddiadau lluosog

Gweithdy Addysg: Diwygio ADY

Ymunwch â ni am sgwrs ynghylch y trawsnewidiad ADY newydd yng Nghymru.

Nod y sesiwn hon yw rhoi llwyfan cefnogoli chi rannu eich profiadau, dysgu oddi wrth eich gilydd ac archwilio cefnogaeth ac addysg effeithiol ar gyfer unigolion ag ADY.

Dydd Mercher 8th Mai 6pm – 7:30pm @ Campws Wrecsam - Archebwch nawr

Dydd Mercher 15th Mai 6pm – 7:30pm @ Campus Llaneurgain - Archebwch nawr

Children crafting with teacher