Dysgwch mwy mewn digwyddiad pwnc.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am gwrs neu bwnc penodol, mae ein digwyddiadau pwnc ar-lein ac ar y campws yn gyfle gwych i siarad â darlithwyr a dysgu mwy am astudio yn Wrecsam.

Ydych chi'n fyfyriwr neu'n ysgol? Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein Diwrnodau Darganfod i ddarganfod mwy ym Mhrifysgol Wrecsam trwy gael profiad ymarferol o sut beth yw bod yn fyfyriwr prifysgol. 

What's on

Dyddiadau lluosog

A yw gradd chwaraeon i chi?

Mae'r profiad 'A yw gradd chwaraeon i chi' yn gyfle unigryw i fyfyrwyr sy'n ystyried astudio un o'n rhaglenni gradd chwaraeon.

Mae'n cynnig cipolwg cynhwysfawr ar ein cyrsiau, cyfleusterau, a'r llwybrau gyrfa posibl y gallant arwain atynt.  

Mae ein rhaglenni chwaraeon yn cynnwys:

  • FdSc Coaching: Chwaraeon a Ffitrwydd
  • BSc (Anrh) Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Cymhwysol 
  • BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a'r Arbenigwr Perfformiad 
  • BSc (Anrh) Hyfforddi: Chwaraeon a Ffitrwydd (Atodiad) 

Mae'r sesiwn hon yn cynnwys:

  • Sgwrs ragarweiniol - lle bydd ein rhaglenni yn cael eu hesbonio'n fanylach, gyda chipolwg ar y modiwlau a astudiwyd, offer a ddefnyddir, lleoliadau a ddefnyddir a'r cymwysterau bonws am ddim.
  • Taith o amgylch y campws—Bydd unigolion yn mynd ar daith o amgylch campws Plas Coch i archwilio gofod undeb myfyrwyr, llyfrgell, darlithfeydd, a'n Labordy Biomecaneg newydd sbon
  • Taith o amgylch Parc y Glowyr – Bydd unigolion ar y radd bêl-droed hefyd yn mynd â chanolfan ddatblygu Cymdeithas Bêl-droed Cymru ym Mharc y Glowyr i weld y cyfleusterau a'r mannau addysgu. 
  • Sesiwn  Holi ac Ateb - lle bydd unigolion yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau am y rhaglen, staff neu gyfleusterau.

Dewch i ymuno â phobl o'r un anian sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn Chwaraeon.

Dyddiadau:

Dydd Mawrth 9fed Gorffennaf - 3-4pm
Dydd Mawrth 6ed Awst - 3-4pm
Dydd Mawrth Medi 3ydd - 3-4pm

Archebwch nawr

Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2024 5:30-6:30pm

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile – Ted Bundy

Ymunwch â ni wrth inni drafod sut caiff Ted Bundy ei gynrychioli yn y ffilm ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’. Bydd y sesiwn hon yn archwilio’r ‘Effaith Eurgylch’ o fewn y System Cyfiawnder Troseddol a’r ffordd caiff aml-lofruddwyr eu ‘glamoreiddio’.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio’r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Archebwch Nawr / Gwylio

film action board
Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2024 5:30-6:30pm

The Silence of the Lambs – Alfredo Ballí Treviño

Ymunwch â ni wrth inni drafod sut caiff Alfredo Ballí Treviño ei gynrychioli yn y ffilm ‘The Silence of the Lambs’. Bydd y sesiwn hon yn archwilio sut mae’r cyfryngau’n gorliwio achosion a phortread rheibus aml-lofruddwyr.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio’r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn. 

18+ YN UNIG

Archebwch Nawr / Gwylio

Crime scene tape with police car in background