Dysgwch mwy mewn digwyddiad pwnc.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am gwrs neu bwnc penodol, mae ein digwyddiadau pwnc ar-lein ac ar y campws yn gyfle gwych i siarad â darlithwyr a dysgu mwy am astudio yn Wrecsam.

Ydych chi'n fyfyriwr neu'n ysgol? Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein Diwrnodau Darganfod i ddarganfod mwy ym Mhrifysgol Wrecsam trwy gael profiad ymarferol o sut beth yw bod yn fyfyriwr prifysgol. 

What's on

Dyddiadau lluosog

Gweithdy Addysg: Arweinwyr Rebel

Nod y gweithdy hwnyw cefnogi staffmewn lleoliadau addysgi ddefnyddio modelau arweinyddiaeth effeithiol i wella cydlyniant a datblygiad staffa chynorthwyo gydachynnydd parhaus eich lleoliad. Gan ddefnyddio modelau ‘rebel ideas’ yn ogystal â strategaethau meddwl creadigol eraill, einnod yw trafod, cydweithredu a rhannu mewngrwpiau o ystod o arferion addysg i gynllunio, paratoi a gwerthuso’r nodau rydym yn eu gosod bobblwyddyn ar gyferein staff a’n myfyrwyr.


Wedi'i anelu nid yn unig at y rhai sydd eisoes mewn rolau arwain, ond hefyd at y rhai sy’n dymuno symud i swyddi arwain yn y dyfodol.

Dydd Mercher 17th Ebrill 6pm – 7:30pm @ Campws Wrecsam - Archebwch nawr

Dydd Mercher 24th Ebrill 6pm-7:30pm @ Campws Llaneurgain - Archebwch nawr

Person sat on a laptop
Dydd Llun 29th Ebrill 5pm – 6pm @ Campws Wrecsam

Gweithdy Addysg: Archwilio terfynau moesol addysg a yrrir gan y farchnad

Mae "What Money Can't Buy" gan Michael J. Sandel yn ymchwilio i werthoedd y farchnadwrth iddynt orgyffwrdd meysydd nad ydynt yn ymwneud â'r farchnad, gan gwestiynu’r goblygiadau moesegol o gymodi agweddau ar fywyd mae'n eu hadnabod fel ‘civic goods.'

Mae'r llyfr yn herio'r syniad y gellir neu y dylidprynu popeth ac mae'n archwilio canlyniadau moesol marchnadeiddio o'r fath.Mae'r seminar hon yn ystyried goblygiadau mabwysiadu egwyddorion o'r fath o fewn addysg yn y DU.

Archebwch nawr

campus tower
Gwe 19 Ionawr / Gwe 31 Mai 2024

Gweithdy Iechyd Meddwl a Lles

Ydych chi’n gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol ac yn awyddus i uwchsgilio? A oes gennych chi radd israddedig ac a ydych chi’n pendroni ynghylch a fyddai gradd Meistr yn addas i chi?

Ydych chi wedi bod yn ystyried newid gyrfa i gael mwy o foddhad o’ch bywyd gwaith? Beth am ddod i’r sesiwn hamddenol ac anffurfiol hon sy’n archwilio sut beth yw astudio ar lefel Meistr, beth sy’n ynghlwm â’r maes pwnc iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a llesiant a pha gyfleoedd sydd ar gael i weithio yn y sector egnïol a gwerth chweil hwn? 

Cyflwynir y sesiwn hon gan arweinydd y rhaglen MSc Iechyd, Iechyd Meddwl a Llesiant, ac fe’i cyflwynir ar ffurf gweithdy lle bydd cyfle i ofyn cwestiynau a chael sgwrs anffurfiol ymhlith yr holl fynychwyr. 

Cynhelir y digwyddiad hwn ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Gwener 19 Ionawr 2024, 09:30-12:00, Wrecsam Campws Plas Coch - Archebwch nawr

Dydd Gwener 31 Mai 2024, 09:30-12:00, Wrecsam Campws Plas Coch - Archebwch nawr

notepad coffee and croissant
Dyddiadau lluosog

Gweithdy Addysg: Diwygio ADY

Ymunwch â ni am sgwrs ynghylch y trawsnewidiad ADY newydd yng Nghymru.

Nod y sesiwn hon yw rhoi llwyfan cefnogoli chi rannu eich profiadau, dysgu oddi wrth eich gilydd ac archwilio cefnogaeth ac addysg effeithiol ar gyfer unigolion ag ADY.

Dydd Mercher 8th Mai 6pm – 7:30pm @ Campws Wrecsam - Archebwch nawr

Dydd Mercher 15th Mai 6pm – 7:30pm @ Campus Llaneurgain - Archebwch nawr

Children crafting with teacher
Dyddiadau lluosog

Ydy Gwyddor Chwaraeon i Chi?

Mae’r profiad ‘Ydy Gwyddor Chwaraeon i Chi?’ ar gyfer myfyrwyr sy’n ystyried astudio’r cwrs Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Cymhwysol (GChYCC) wedi’i achredu gan BASES.

Mae’r sesiwn hon yn cynnwys:

  • Sgwrs gyflwyno – lle bydd y cwrs GChYCC yn cael ei ddisgrifio’n fanylach, gyda gwybodaeth ynghylch y modiwlau a astudir, yr offer a ddefnyddir, y lleoliadau a ddefnyddir a’r cymwysterau ychwanegol di-dâl (L2 Hyfforddwr Campfa a L3 Atgyfeiriad Ymarfer Corff/Hyfforddwr Personol).
  • Taith o gwmpas y campws – Bydd unigolion yn cael mynd o gwmpas campws Plas Coch, i weld undeb y myfyrwyr, y llyfrgell, y darlithfeydd a’n Labordy Biomecaneg newydd sbon. 
  • Sesiwn holi ac ateb – lle bydd cyfle i unigolion ofyn unrhyw gwestiynau ynghylch y rhaglen, staff neu gyfleusterau.
    Dewch i ymuno â phobl o feddwl tebyg i chi sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff!

Dyddiadau:

Dydd Mawrth 2 Ebrill - 3-4pm
Dydd Mawrth 14eg Mai - 3-4pm
Dydd Mawrth Mehefin 4ydd - 3-4pm
Dydd Mawrth 9fed Gorffennaf - 3-4pm
Dydd Mawrth 6ed Awst - 3-4pm
Dydd Mawrth Medi 3ydd - 3-4pm

Archebwch nawr