Cadwch mewn cysylltiad â Phrifysgol Wrecsam. 

P'un a ydych am wneud ymholiad, siarad â myfyrwyr presennol neu gysylltu â chyd-ddisgyblion trwy ein Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr, fe welwch y manylion sydd eu hangen arnoch isod. 

Eisiau siarad â ni ar unwaith? Cliciwch ar ein botwm 'Sgwrsio gyda ni' yng nghornel dde isaf unrhyw dudalen i sgwrsio ag aelod o'n tîm. 

Ymholiadau cyffredinol

Gwnewch ymholiad am y brifysgol.

E-Bostiwch: reception@wrexham.ac.uk

Galwch: 01978290666

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg neu Saesneg.
We welcome calls in Welsh or English.

Postgraduate students studying

Ymholiadau cyrsiau

E-Bostiwch: enquiries@wrexham.ac.uk

Galwch: 01978293439

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg neu Saesneg.
We welcome calls in Welsh or English.

Cyfryngau cymdeithasol

Cysylltwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol.