Student drinking from a Starbucks cup

Holi ein myfyrwyr

Eisiau gwybod mwy am fywyd myfyrwyr ym Prifysgol Wrecsam? Siaradwch ag un o’n Llysgenhadon Myfyrwyr! Mae ein llysgenhadon yn fyfyrwyr presennol ar gyrsiau amrywiol - ac maen nhw yma ai ateb eich cwestiynau a dweud popeth wrthoch chi am fod yn fyfyriwr yn Wrecsam.

Chwiliwch am y pwnc os oes gennych gwestiwn penodol, neu edrychwch ar broffiliau’r llysgenhadon i ganfod eu trefi genedigol, ieithoedd, diddordebau a mwy.

Noder nad yw’r gwasanaeth UniBuddy ar gael yn y Gymraeg, ond mae siaradwyr Cymraeg ar gael am sgwrs. Edrychwch ar broffiliau llysgenhadon i ganfod siaradwr Cymraeg.