Students walking through Wrexham

Bywyd myfyrwyr

Mae prifysgol yn fwy na radd. Mae’n le byddwch yn gweithio, chwarae a byw yn ystod eich astudiaethau.

Felly mae’n bwysig i chi fedru gwneud y gorau allan o’ch amser tu fewn a thu allan o’r dosbarth, beth bynnag ydi’ch bwriad. Boed chi’n symud i Wrecsam am y tro cyntaf neu eisiau gwybod beth i ddisgwyl nawr mae profiadau myfyrwyr yn wahanol, gallem ni eich helpu.

A group of students

Cymorth myfyrwyr

O gymorth astudio i edrych ar ôl eich lles - rydym yma i’ch helpu.

Student ambassador directing visitors

Llysgenhadon Myfyrwyr

Boed chi’n chwilio i ymuno â’r tîm o lysgenhadon neu eisiau gofyn cwestiwn iddyn nhw, maent yma ac yn barod i’ch helpu.

Wrexham Glyndwr University building in the sun

Campysau a Chyfleusterau

O labiau o safon uchel i adloniant.

Students walking in the students' union

Undeb Myfyrwyr

Mae ein Hundeb Myfyrwyr yma i wneud eich profiad myfyrwyr y gorau gall o fod - o etholiadau’r UM a chyngor i glybiau a chymdeithasau.