O 2023/24, bydd ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam yn £9,250* y flwyddyn am gwrs gradd israddedig llawn amser. Nid oes angen ichi dalu dim byd o flaen llaw os ydych yn gymwys i dderbyn Benthyciad Ffi Dysgu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Efallai byddwn yn gymwys am fenthyciadau i'ch helpu i dalu eich ffioedd dysgu a'ch costau byw; mae gan ein hadran cyllid myfyrwyr fwy o wybodaeth am ba becynnau cymorth ariannol all fod ar gael.

*Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth.

*Yn unol â’r uchafswm ffi israddedig a ganiateir gan Lywodraeth Cymru, bydd myfyrwyr israddedig llawn amser sy’n dychwelyd yn talu ffi uwch o £9,250 y flwyddyn. Os ydych yn fyfyriwr newydd, nodir eich ffi ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn eich llythyr cynnig.  Ewyllys ffioedd ar gyfer blynyddoedd dilynol gynyddu fel a ganiateir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) yn cynyddu'r swm y gellir ei hawlio am ffioedd dysgu ar gyfer unrhyw un y bydd y cynnydd hwn yn effeithio arno. Am fwy o wybodaeth, gweler ein hadran Cwestiynau Cyffredin ynghylch ffioedd myfyrwyr israddedigion llawn amser sy’n dychwelyd.

Ffioedd dysgu israddedig llawn amser

Math o gwrs Ffioedd 2023/24 Ffioedd 2024/25
Gradd Baglor £9000 £9250
TAR £9000 £9250
Gradd Meistr Integredig £9000 £9250
HNC/HND £9000 £9250
Gradd Sylfaenol £9000 £9250
Gradd Llwybr Carlam £9000 £9250
Blwyddyn Sylfaenol £9000 £9250
Blwyddyn Lleoliad Diwydiannol £1800  £1850 
Llawn amser Dip HE   £9250
Ffioedd Modiwlau    
Ailadrodd blwyddyn/ffi modiwl unigol i fyfyrwyr UE/DU (bob 10 credyd) £750 £750

 

Ffioedd dysgu israddedig rhan amser

Math o gwrs Ffioedd 2023/24 Ffioedd 2024/25
Gradd Baglor £4500 £4500
TAR £4500 £4500
Gradd Meistr Integredig £4500 £4500
HNC/HND £4500 £4500
Gradd Sylfaenol £4500 £4500
Prentisiaeth Raddol (hunan-gyllido/cwmnïau tu allan o Gymru) £9000 £9000
Ffi modiwl unigol i fyfyrwyr UE/DU (bob 10 credyd) £750 £750
Ailadrodd blwyddyn i fyfyrwyr UE/DU (bob 10 credyd) £750 £750
Eithriadau    
Dip HE Cwnsela £4995 £4995
FdA/BA (Anrh) ychwanegol mewn Gofal Plant Therapiwtig £3250 £3250
FdA/BA (Anrh) Rheolaeth Busnes Cymhwysol Atodol £3250 £3250
Therapi Galwedigaethol (yn cael ei bilio'n flynyddol dros 4 blynedd) £6750 £6750

Noder bod yr holl ffioedd a nodir uchod ar gyfer myfyrwyr y DU fesul blwyddyn oni nodir yn wahanol. Os ydych chi’n fyfyriwr sy’n dychwelyd, ac yn ail-adrodd blwyddyn, bydd eich ffi yn £750 fesul 10 credyd. Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, ewch i’n tudalen ffioedd rhyngwladol.

Os hoffech gyngor pellach am yr union ffioedd a chyllid a fydd ar gael i chi, mae gan ein hadrannau cyllid israddedig ac ôl-raddedig mwy o wybodaeth.

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o bryd mae ffioedd yn daladwy, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau'r brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn drwy’r linc isod:

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2021-2022

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2022-2023

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2023-2024

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2024-2025