O 2023/24, bydd ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn £9,000 y flwyddyn am gwrs gradd israddedig llawn amser. Nid oes angen ichi dalu dim byd o flaen llaw os ydych yn gymwys i dderbyn Benthyciad Ffi Dysgu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Efallai byddwn yn gymwys am fenthyciadau i'ch helpu i dalu eich ffioedd dysgu a'ch costau byw; mae gan ein hadran cyllid myfyrwyr fwy o wybodaeth am ba becynnau cymorth ariannol all fod ar gael.

Ffioedd dysgu israddedig llawn amser

Math o gwrs Ffioedd 2023/24 Ffioedd 2024/25
Gradd Baglor £9000 £9000
TAR £9000 £9000
Gradd Meistr Integredig £9000 £9000
HNC/HND £9000 £9000
Gradd Sylfaenol £9000 £9000
Gradd Llwybr Carlam £9000 £9000
Blwyddyn Sylfaenol £9000 £9000
Blwyddyn Lleoliad Diwydiannol £1800  £1800 
Ffioedd Modiwlau    
Ailadrodd blwyddyn/ffi modiwl unigol i fyfyrwyr UE/DU (bob 10 credyd) £750 £750

 

Ffioedd dysgu israddedig rhan amser

Math o gwrs Ffioedd 2023/24 Ffioedd 2024/25
Gradd Baglor £4500 £4500
TAR £4500 £4500
Gradd Meistr Integredig £4500 £4500
HNC/HND £4500 £4500
Gradd Sylfaenol £4500 £4500
Prentisiaeth Raddol (hunan-gyllido/cwmnïau tu allan o Gymru) £9000 £9000
Ffi modiwl unigol i fyfyrwyr UE/DU (bob 10 credyd) £750 £750
Ailadrodd blwyddyn i fyfyrwyr UE/DU (bob 10 credyd) £750 £750
Eithriadau    
Dip HE Cwnsela £4995 £4995
FdA/BA (Anrh) ychwanegol mewn Gofal Plant Therapiwtig £3250 £3250
FdA/BA (Anrh) Rheolaeth Busnes Cymhwysol Atodol £3250 £3250
Therapi Galwedigaethol (yn cael ei bilio'n flynyddol dros 4 blynedd) £6750 £6750
BA (Anrh) Astudiaethau Addysg / BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar (a godir yn flynyddol dros 4 blynedd)   £2626

 

Nodwch fod y ffioedd a restrwyd uchod i fyfyrwyr DU ac yn daladwy'n flynyddol os na nodir yn wahanol. Os ydych yn fyfyriwr sy'n dychwelyd, sy'n ailadrodd blwyddyn, eich ffi bydd y ffi modiwl neu ffi gwrs, pa bynnag ydi'r isaf. Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, ewch i'n tudalennau ffioedd Rhyngwladol os gwelwch yn dda.

Os hoffech gyngor pellach am yr union ffioedd a chyllid a fydd ar gael i chi, mae gan ein hadrannau cyllid israddedig ac ôl-raddedig mwy o wybodaeth.

Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o bryd mae ffioedd yn daladwy, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau'r brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn drwy’r linc isod:

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2021-2022

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2022-2023

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2023-2024

Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2024-2025