students with dog in the clinical suite

Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd

Mae strwythur academaidd Prifysgol Wrecsam wedi'i rannu i mewn i ddwy gyfadran, y ddwy yn gartref i gyfoeth o arbenigedd, athrawiaeth a dysgu ar hyd ragor o ddisgyblaethau

Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd


Mae Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd yn angerddol am anghenion y gymdeithas, boed hynny'n addysg, iechyd, gofal cymdeithasol, yr amgylchedd neu'r system cyfiawnder.

Ein nod yw creu amgylchedd dysgu ysbrydol, canolfan gwych o arbenigedd dysgu ac ymchwil, yn helpu i drawsffurfio bywydau myfyrwyr, ein cymuned a sefydliadau yn yr ardaloedd ehangach. Mae tîm y Gyfadran yn gweithio gyda'i gilydd i greu diwylliant o onestrwydd, dysgu a chefnogaeth hygyrch, parch, arloesedd ac uchelgais yn nyheadau ein myfyrwyr.

Mae cysylltiadau gwych gyda diwydiannau a gwasanaethau cyhoeddus yn yr ardal yn rhoi cyfleoedd i'r Gyfadran diogelu amrywiaeth o leoliadau gwaith i ganiatáu profiadau gwerthfawr gall fyfyrwyr elwa ohonynt fel rhan o'u hastudiaethau. Mae'r partneriaethau diwydiannol yma yn hanfodol i sicrhau fod rhaglenni yn rhoi'r cyfleoedd cyflogadwyedd a chynnydd gyrfaol gorau. Drwy ddefnyddio cymysgedd o ddulliau athrawiaeth a dysgu ac amrywiaeth o arddulliau trosglwyddo rydym yn teilwra ein hathrawiaeth i siwtio anghenion gwahanol fyfyrwyr (gan gynnwys dysgu ar lein/o bell ar rai cyrsiau).

Mae'r gyfadran yn cynnwys cyrsiau yn yr ardaloedd canlynol; busnes, addysg, iechyd, seicoleg, gofal cymdeithasol, cymdeithas a chwaraeon

Postgraduate students studying

Darganfod cwrs

Chwiliwch am un o'n cyrsiau israddedig ac ól-raddedig gyda ffocws gyrfaol.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf o'r gyfadran.

Cysylltwch â ni

Byddem wrth ein boddau clywed gennych chi, os hoffech chi wybod mwy am astudio gyda ni, neu os gennych chi unrhyw gwestiwn, galwch ni ar 01978 293439 neu E-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk.