A student using a laptop

Partneriaethau Academaidd

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn falch o weithio gydag amrywiaeth o bartneriaethau fel phrifysgolion, colegau a darparwyr addsyg breifat o'r Du a thu hwnt. Mae'r partneriaid hyn yn cynnig cyrsiau penodol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eu safleoedd i roi hyblygrwydd ychwanegol i fyfyrwyr o bob man o'r byd o ran eu dewis o ble i astudio. 

Partneriaid Cydweithredol Cyfredol o fewn y DU

Coleg Barking a Dagenham (BDC)

Coleg Cambria

Sefydliad Bloomsbury Llundain

Ysgol Dylunio Inchbald

Malvern International

Grŵp NPTC

Partneriaid Cydweithredol Cyfredol y tu allan i'r DU

Academi Global Pathways (masnachu fel Coleg Global Pathways)

Astudiaethau Annibynnol Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Athrofa Marchnata Sri Lanka (SLIM)

Athrofa Technoleg Hong Kong (HKIT)

Campws Dinas Londontec

CICRA

Coleg Capital

Coleg Despark

Coleg Gweinyddiaeth Busnes UDC

Coleg Hyder

Coleg MBS Crete

Coleg Prifysgol New Era (NEUC)

Coleg Rheolaeth Princeton (PMC)

Coleg Rhyngwladol Dimensions

Coleg SHRM

Cymdeithas Rheolaeth Hong Kong (HKMA)

Prifysgol Polytechnig Dalian (DPU)

WCDI Prifysgol Shanghai

Ysgol Busnes ACCRA

Ysgol Masnach Llundain, Dhaka

Cytundebau Mynegiant Cyfredol

Prifysgol Technoleg Awyrofod Guilin, Rhanbarth Guangxi Zhuang, China

Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol

Cofrestr Partneriethau Academaidd (Medi 2022)

Cysylltwch â ni

Jo Corless - Rheolwr Partneriaethau +44 (0)1978 293074

Teresa Cox - Uwch Swyddog Partneriaethau +44 (0)1978 293006

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch partnerships@glyndwr.ac.uk.