Student on laptop new website

Partneriaethau Academaidd

Mae Prifysgol Wrecsam yn falch o weithio gydag amrywiaeth o bartneriaethau fel phrifysgolion, colegau a darparwyr addsyg breifat o'r Du a thu hwnt. Mae'r partneriaid hyn yn cynnig cyrsiau penodol Prifysgol Wrecsam yn eu safleoedd i roi hyblygrwydd ychwanegol i fyfyrwyr o bob man o'r byd o ran eu dewis o ble i astudio. 

Partneriaid Cydweithredol Cyfredol o fewn y DU

Coleg Barking a Dagenham (BDC)

Coleg Cambria

Sefydliad Bloomsbury Llundain

Ysgol Dylunio Inchbald

Grŵp NPTC

Partneriaid Cydweithredol Cyfredol y tu allan i'r DU

Astudiaethau Annibynnol Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Athrofa Marchnata Sri Lanka (SLIM)

Athrofa Technoleg Hong Kong (HKIT)

Campws Dinas Londontec

CICRA

Coleg Busnes Galwedigaethol Chonquing

Coleg Capital

Coleg Despark

Coleg Gweinyddiaeth Busnes UDC

Coleg Hyder

Coleg MBS Crete

Coleg Prifysgol New Era (NEUC)

Coleg Rheolaeth Princeton (PMC)

Coleg Rhyngwladol Dimensions

Coleg SHRM

Cymdeithas Rheolaeth Hong Kong (HKMA)

Prifysgol Polytechnig Dalian (DPU)

WCDI Prifysgol Shanghai

Ysgol Busnes ACCRA

Ysgol Masnach Llundain, Dhaka

Cytundebau Mynegiant Cyfredol

Prifysgol Technoleg Awyrofod Guilin, Rhanbarth Guangxi Zhuang, China

Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol

Cofrestr Partneriethau Academaidd

Cysylltwch â ni

Kate Cleaver - Pennaeth Partneriaethau +44 (0)1978 293031 
Rebecca Wilcock – Rheolwr Datblygu a Chyswllt Partneriaethau +44 (0)1978 293026 
Teresa Cox – Uwch Swyddog Partneriaethau +44 (0)1978 293006 
Joanne Whitehouse – Uwch Swyddog Cyswllt Partneriaeth a Llais Myfyrwyr +44(0)1978 294489 
Jo Corless – Rheolwr Ansawdd Partneriaethau +44 (0)1978 293074

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch partnerships@wrexham.ac.uk