Mae ein cyrsiau gradd sy'n canolbwyntio ar yrfa wedi'u seilio ar eich helpu i gyflawni'ch potensial. Byddwch yn rhan o brifysgol sydd yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr (Canllaw Prifysgol Cyflawn, 2024).

10 uchaf yn y Ansawdd Dysgu (Nghanllaw Prifysgolion Da The Times & Sunday Times 2024).

A group of students working in The Study

Cyrsiau sy'n cyflawni potensial

Trwy gysylltiadau cryf â diwydiant, rydym yn sicrhau bod pob un o'n cyrsiau wedi'u cynllunio i sicrhau eich bod yn cael y sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn eich dewis faes.

Cael teimlad ar astudio a bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Wrecsam yn un o'n digwyddiadau.

Maes pwnc