Ymchwil sy’n trawsnewid.

Mae ymchwil Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn canolbwyntio ar effeithio ar ddatblygiad economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. Boed hynny’n lleol neu’n rhyngwladol, ar raddfa fach neu fawr, mae’r pwyslais bob tro ar ddatrys problemau a chyfrannu at anghenion go iawn.

 
A student using a laptop

Ymchwil ar-lein

Mae allbynnau cyhoeddedig o’n hymchwil ar gael ar-lein.