Students in front of Wrexham University clock tower

Ymunwch â ni ym mis Medi.

A group of students working in The Study

Dechreuwch eich dyfodol

Bod yn rhan o brifysgol sydd yn y safle 1af yng Nghymru ac yn ail yn y DU am foddhad myfyrwyr (Complete University Guide 2025) ac yn y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd Addysgu (The Times and Sunday Times Good University Guide 2024)

group of students smiling in front of mural

Cysylltwch â ni

Trafodwch eich opsiynau a sicrhau eich lle ar gyfer mis Medi, siaradwch â'n tîm clirio cyfeillgar ar sgwrs fyw neu drwy un o'r opsiynau isod.

lucy history student

“Des i Brifysgol Wrecsam drwy glirio ac rydw i mor falch fy mod wedi gwneud gan nad ydw i'n credu y byddwn i wedi bod yn hapus mewn unrhyw brifysgol arall - rwy'n hoffi teimlad fy nghwrs ac rwy'n caru fy nhiwtoriaid oherwydd eu bod mor gefnogol.”

Lucy Duncan BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol
Student smiling coffee cup

StoriClirio Emma

Cymerwch gip ar daith Emma i weld sut roedd clirio'n gweithio iddi.