Students with the careers and employability team

Porth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae GOFYN: Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn broffil personol ar gyfer pob cam o'ch taith yrfaol, ar ôl i chi raddio. Trwy ein Porth Gyrfaoedd, rydym yn cynnig: mynediad 24/7 at Gynghorwyr Gyrfaoedd Addysg Uwch cymwys ac arbenigwyr cyflogadwyedd Addysg Uwch.

 • Mae ein porth hygyrch 24/7 yn rhoi mynediad at ystod lawn o wasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar gyfer darpar fyfyrwyr, myfyrwyr presennol, graddedigion a chyflogwyr.
 • Cyngor 1:1 ar yrfaoedd ac apwyntiadau arweiniad gyda Chynghorwyr Gyrfa a all gynnig cymorth ac arweiniad ar gyfer cynllunio gyrfa a chreu CV, llythyrau eglurhaol, a datganiadau personol.
 • Bwrdd gweithredol i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith a gwirfoddoli
 • Calendr digwyddiadau i fynnu’ch lle yn ein digwyddiadau cyflogadwyedd allgyrsiol ac i gael manylion am sesiynau gyrfaoedd galw heibio.
 • Adnoddau addysg gyrfaoedd hunan-dywysa llyfrgell bersonol rithwir o adnoddau cyflogadwyedd i ddatblygu sgiliau a hyder, sy’n gysylltiedig â Fframwaith Sgiliau’r Brifysgol.
 • ‘Pasbort Gyrfaoedd’ Cludadwy
 • Swyddogaeth ymholiadau mynediad 24/7 ar gyfer cysylltu â'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar-lein, 24 awr y dydd.
 • System hysbysiadau e-bost ar gyfer digwyddiadau a swyddi gwag, i sicrhau nad ydych byth yn colli cyfle.

Content Accordions

 • Myfyrwyr

  Gall myfyrwyr gyrchu’r porth  yma. Mewngofnodwch gyda'ch cyfeiriad e-bost myfyriwr a’ch cyfrinair.

 • graddedigion

  Gwahoddir graddedigion i gofrestru fel graddedigion ar y porth gan ddefnyddio eich manylion personol yma. Rydym yn annog yr holl fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf o astudio i ddiweddaru eu proffil gyda'u manylion personol i fanteisio ar y cyfleoedd gorau o gefnogaeth barhaus ar ôl iddynt raddio. Unwaith y byddwch wedi cofrestru fel myfyriwr graddedig, byddwn yn uno eich data myfyriwr a graddedig i greu un proffil, fel bod gennych gofnod llawn o'ch gweithgareddau a chyflawniadau gyrfaoedd a chyflogadwyedd.

 • Darpar Fyfyrwyr

  Gwahoddir Darpar Fyfyrwyr i gofrestru ar ein porth i gael cefnogaeth wrth ystyried astudio ym Mhrifysgol Wrecsam. Cofrestrwch yma fel darpar fyfyriwr i gyrchu ein Cynghorwyr Gyrfaoedd AU a’n harbenigwyr cyflogadwyedd.

 • Cyflogwyr, Recriwtwyr a Sefydliadau

  Gall Cyflogwyr, Recriwtwyr a Sefydliadau Gwirfoddol greu proffil sefydliad personol a hysbysebu i’n gweithlu brwdfrydig o fyfyrwyr a graddedigion trwy ein porth yma.