Students walking outside Wrexham Village accommodation

Pentref Myfyrwyr Wrecsam

Ydych chi'n barod i gychwyn ar eich pennod nesaf a chroesawu eich bywyd prifysgol?

Peidiwch ag edrych ymhellach, P’un a ydych yn fyfyriwr sy’n dymuno aros ar neu oddi ar y campws, eisoes yn breswylydd gyda ni, neu angen llety haf, Pentref Myfyrwyr Wrecsam yw eich porth i brofiad myfyriwr eithriadol sy’n cyfuno cysur, cymuned, a chyfleustra, i gyd mewn un lle!

Wrexham village building

Llety i fyfyrwyr

WSV LIVING

Llety rhwng Gorffennaf / Medi

A group of students taking a selfie

Ydych chi’n byw yma’n barod? Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.