Neuschwanstein castle Germany

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

13 wythnos

Lleoliad

Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

Efallai eich bod chi eisiau gallu cyfathrebu â pherthnasau neu deithio i’r Almaen yn ystod eich gwyliau haf, neu baratoi ar gyfer astudio mewn gwlad Almaeneg ei hiaith. Efallai fod myfyriwr cyfnewid wedi tanio’ch diddordeb, neu fod gennych ffrind sydd wedi argymell dysgu Almaeneg. Beth bynnag yw’r rheswm, mae dysgu iaith newydd yn ddewis gwych.

Prif nodweddion y cwrs

  • Nid oes angen gwybodaeth flaenorol o’r iaith.
  • Dysgu gwybodaeth sylfaenol am yr Almaeneg.
  • Ymarfer eich sgiliau gwrando a siarad.

Beth fyddwch chin ei astudio

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn medru:

  • Cyfathrebu a rhannu gwybodaeth mewn ffordd syml.
  • Arddangos dealltwriaeth a defnyddio ymadroddion dydd i ddydd cyfarwydd a brawddegau sylfaenol iawn.
  • Cyflwyno eu hunain a gofyn ac ateb cwestiynau ynglŷn â gwybodaeth bersonol fel ble mae rhywun yn byw, beth yw swydd rhywun ayyb.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

Os hoffech chi ddysgu mwy am ddyddiadau’r cwrs hwn yn y dyfodol, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Ffioedd a chyllid

£150 ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Wrecsam nad ydynt yn Wrecsam

£50 i fyfyrwyr a staff Prifysgol Wrecsam

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

dyddiadau cyrsiau

I gael ei gadarnhau