Students in front of Wrexham University clock tower

1af yng Nghymru a chydradd 2il yn y DU am foddhad myfyrwyr

Students talking on campus

Bwciwchdiwrnod agored

Profi bywyd ym Mhrifysgol Wrecsam ar y campws ac ar-lein

Gweler yr holl ddigwyddiadau israddedig

Israddedig Diwrnod Agored

Mehefin 08
campus reception tower from distance
A group sitting with open day prospectuses

Archebwch Diwrnod Agored Ôl-raddedig

Archebwch le ar Diwrnod Agored Ôl-raddedig.

Gweld yr holl ddigwyddiadau ôl-raddedig

Ôl-raddedig Diwrnod Agored

Gorffennaf 17
group of students smiling in front of mural
campus reception tower

Enw newydd, yr un gwerthoedd craidd.

Darganfyddwch ein brand newydd wrth i ni barhau yn falch â'n taith fel Prifysgol Wrecsam.

Pam ein dewis ni?Rydym yn blaenoriaethu eich dyfodol

“Rydych chi'n cael gofal a chefnogaeth ar gyfer pob cam o'r ffordd, o ddechrau eich cwrs i'r diwrnod olaf un, mae rhywun yno bob amser i helpu.”

Chelsea McClure
Myfyriwr Troseddeg

Students in the city center

Y 10 uchaf

yn y DU am Ansawdd Dysgu (Nghanllaw Prifysgolion Da The Times 2024)

Students talking on campus

1af

yng Nghymru am foddhad myfyrwyr (Canllaw Prifysgol Cyflawn, 2025).

Person doing facial reconstruction

2il

yn y DU ar gyfer Asesu ac Adborth (Canllaw Prifysgolion Da y Times)

campus reception entrance

Archwiliwch ein campws

Mae campws Prifysgol Wrecsam yn adlewyrchu ein harbenigeddau yn ogystal â chynnal ystod o gyfadrannau i gyd-fynd ag anghenion ein myfyrwyr.

Two students walking and talking

Sgwrsiwch â'nmyfyrwyr

Am wybod mwy am gwrs neu bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Wrecsam? Sgwrsiwch ag un o'n llysgenhadon myfyrwyr ar-lein.

Holi ein myfyrwyr
Student in accommodation

Myfyriwr Llety

Pentref Myfyrwyr Wrecsam yw eich porth i brofiad myfyriwr eithriadol sy’n cyfuno cysur, cymuned, a chyfleustra, i gyd mewn un lle!