Children's nursing student

10 Uchaf yn y DU am Ansawdd Addysgu

Students talking on campus

Bwciwchdiwrnod agored

Profi bywyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam ar y campws ac ar-lein

Gweler yr holl ddigwyddiadau israddedig

Israddedig Diwrnod Agored

Mawrth 16
campus reception tower from distance
A group sitting with open day prospectuses

Archebwch Diwrnod Agored Ôl-raddedig

Archebwch le ar Diwrnod Agored Ôl-raddedig.

Gweld yr holl ddigwyddiadau ôl-raddedig

Ôl-raddedig Diwrnod Agored

Ebrill 10
group of students smiling in front of mural
campus reception tower

Enw newydd, yr un gwerthoedd craidd.

Darganfyddwch ein brand newydd wrth i ni barhau yn falch â'n taith fel Prifysgol Wrecsam.

Pam ein dewis ni?Rydym yn blaenoriaethu eich dyfodol

“Rydych chi'n cael gofal a chefnogaeth ar gyfer pob cam o'r ffordd, o ddechrau eich cwrs i'r diwrnod olaf un, mae rhywun yno bob amser i helpu.”

Chelsea McClure
Myfyriwr Troseddeg

Students in the city center

Y 10 uchaf

yn y DU am Ansawdd Dysgu (Nghanllaw Prifysgolion Da The Times 2024)

Students talking on campus

10 uch

yn y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr (Canllaw Prifysgol Cyflawn, 2024).

Person doing facial reconstruction

2il

yn y DU ar gyfer Asesu ac Adborth (Canllaw Prifysgolion Da y Times)

campus reception entrance

Archwiliwch ein campws

Mae campws Prifysgol Wrecsam yn adlewyrchu ein harbenigeddau yn ogystal â chynnal ystod o gyfadrannau i gyd-fynd ag anghenion ein myfyrwyr.

Two students walking and talking

Sgwrsiwch â'nmyfyrwyr

Am wybod mwy am gwrs neu bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam? Sgwrsiwch ag un o'n llysgenhadon myfyrwyr ar-lein.

Holi ein myfyrwyr
Student in accommodation

Myfyriwr Llety

Pentref Myfyrwyr Wrecsam yw eich porth i brofiad myfyriwr eithriadol sy’n cyfuno cysur, cymuned, a chyfleustra, i gyd mewn un lle!