Dr Amiya Chaudhry

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddoniaeth

 

Derbyniodd Dr Amiya Chaudhry ei BSc (Anrh) (1998) mewn Gwyddor yr Amgylchedd a PhD (2004) mewn Cemeg Polymer o Brifysgol Sussex. Roedd ei PhD, a ariannwyd gan yr Atomic Weapons Establishment UK, yn seiliedig ar nodweddu a diraddio rwber siloxane poly (dimethyl) ewyn wedi'i folcaneiddio (RTV) nodweddiadol.

Yn 2004 fe'i penodwyd yn ddarlithydd cyswllt yn y Brifysgol Agored ar nifer o gyrsiau technoleg a gwyddoniaeth. Yn 2005 ymunodd â'r Ganolfan Ymchwil Gwyddor Deunyddiau ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr fel cyswllt trosglwyddo gwybodaeth ar brosiect ymchwil dwy flynedd a ariennir gan yr Adran Masnach a Diwydiant ac Almetron Ltd.

Yn 2007 cymerodd swydd academaidd barhaol ac mae bellach yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Ar hyn o bryd mae hi'n uwch ddarlithydd ac yn arweinydd rhaglen ar gyfer MRes Cemeg Ddadóideol a Fforensig a BSc (Anrh) Biocemeg yn y Brifysgol. Mae ei diddordebau ymchwil ym maes eang diraddio polymer a biopolymerau, ac mae'n gweithio mewn dwy ganolfan ymchwil: Canolfan Polymerau Hydawdd Dŵr a Chanolfannau Cyfansawdd Uwch. Mae hiraeth yn gwasanaeth ar y Gwydd Gwydd sinn Fforensig ac mae gwasanaeth yn ogystal â chanfyddyd fforensig. Mae hi hefyd yn dysgu ar y rhaglenni Gwyddoniaeth Fforensig ac mae ganddi brofiad ymchwil helaeth mewn dadansoddi fforensig.

Mae’n angerddol dros fenywod mewn STEM ac yn weithgar wrth ysbrydoli merched a menywod i astudio a dilyn gyrfaoedd ym meysydd STEM.