Andrew Sharp

Arweinydd Rhaglen BEng Peirianneg Drydanol ac Electronig ac Uwch Ddarlithydd mewn Peiriannydd Trydan

Picture of staff member

Ar ôl cwblhau ei radd israddedig ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl, buodd Andrew’n gweithio i’r Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) fel technegydd afionig, yn dod o hyd i broblemau ac yn trwsio electroneg awyrennau ar lefel gydrannau, ac yna fel peiriannydd datblygu rhaglen profion Offer Profi Awtomataidd (ATE), yn dylunio ac yn rhaglennu algorithmau profion i gadarnhau defnyddioldeb a theilyngdod hedfan trydaneg awyrennau. Yma, dechreuodd Andrew fentora prentisiaethau a darganfod ei gariad at addysgu.
Yn 2008, gadawodd Andrew’r MOD a daeth yn ddarlithydd yn Coleg Cambria, cyn dod yn arweinydd rhaglen ar gyfer y diploma BTEC estynedig mewn peirianneg. 

Ymunodd Andrew â Phrifysgol Wrecsam yn 2015, ac ar hyn o bryd, fe yw arweinydd rhaglen BEng Peirianneg Drydanol ac Electroneg.

Cyhoeddiadau

Blwyddyn Cyhoeddiad Math
2023 A test rig for thermal analysis of heat sinks for power electronic applications, 
Sharp, Andrew;Monir, Shafiul;Day, Richard;Vagapov, Yuriy;Dianov, Anton
Cyhoeddiad Arall
2022 Temperature gradient improvement of power semiconductor modules cooled using forced air heat sink, 
Sharp, Andrew;Monir, Shafiul;Vagapov, Yuriy;Day, Richard
Cyhoeddiad Arall
2021 Forced air cooled heat sink with uniformly distributed temperature of power electronic modules, Applied Thermal Engineering, 199. [DOI]
Bunnagel, Christian;Monir, Shafiul;Sharp, Andrew;Anuchin, Alecksey;Durieux, Olivier;Uria, Ikea;Vagapov, Yuriy
Cyfnodolyn a Adolygwyd gan Gymheiriaid
2020 Numerical design and optimisation of a novel heatsink using ANSYS steady-state thermal analysis, 
Mueller, Andre;Buennagel, Christian;Monir, Shafiul;Sharp, Andrew;Vagapov, Yuriy;Anuchin, Alecksey
Cyhoeddiad Arall
2017 Algorithmic Analysis and Hardware Implementation of a Two-Wire-Interface Communication Analyser, PROCEEDINGS OF THE 2017 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTERNET TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS (ITA). 
Schinagl, Peter;Sharp, Andrew
Cyhoeddiadau cynhadledd
2017 Comparative Analysis and Practical Implementation of the ESP32 Microcontroller Module for the Internet of Things, PROCEEDINGS OF THE 2017 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTERNET TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS (ITA). 
Maier, Alexander;Sharp, Andrew;Vagapov, Yuriy
Cyhoeddiadau cynhadledd

 

Anrhydeddau a Gwobrau

Dyddiad Teitl Corff Dyfarnu
2004 Prentisiaeth Peirianneg Fodern SEMTA

Cymdeithasau Proffesiynol

Cymdeitha Ariennir gan
Society for Education & Training Aelod
Engineering Council Aelod
Institution of Engineering and Technology Aelod a Mentor Gwirfoddol
Advanced HE Fellow
IEEE Member

Pwyllgorau

Enw Disgrifiad Hyd/O
Grŵp Ffocws Adolygiad Gwella Ansawdd (QER) Adolygiad Gwella Ansawdd (QER) yw'r dull yr ydym yn adolygu darparwyr addysg uwch Cymru fel rhan o Fframwaith Asesu Ansawdd Cymru. Mae'n darparu dull neilltuol o adolygu sefydliadol, a ddatblygwyd i fynd i'r afael â chyd-destun penodol sector addysg uwch Cymru. Mae QER yn darparu sicrwydd ansawdd ac yn cefnogi gwella ansawdd, gan sicrhau cyrff llywodraethu, myfyrwyr a'r cyhoedd yn ehangach bod darparwyr yn bodloni gofynion Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae QER yn asesu darparwyr yn erbyn gofynion rheoliadol gwaelodlin y cytunwyd arnynt a'r Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd. 2023
Pwyllgor Partneriaeth Academaidd Aelod o'r Gyfadran Academaidd - FAST 2019
Bwrdd Astudiaethau Cyfadran Uwch Ddarlithydd mewn Peirianneg Drydanol 2022

Cyflogaeth

Cyflogwr Swydd Hyd/O
Coleg Cambria (Deeside) Darlithydd Peirianneg Drydanol ac Electronig 2008 - 2015
Ministry of Defence Peiriannydd Datblygu Atebion Prawf 2005 - 2008
Ministry of Defence Technegydd Electronig/Afionig 2000 - 2005

Addysg

Institution Cymhwyster Pwnc Hyd/O
Prifysgol John Moores Lerpwl Bachelor of Science Maritime Studies 1994
Prifysgol Glyndwr Wrecsam Higher National Certificate Electrical & Electronic Technology  2012
Prifysgol Glyndwr Wrecsam Master of Science Electronic Engineering  2015
Prifysgol Cymru Professional Graduate Certificate Education (PGCE) 2010