Dr Caroline Hughes

Uwch ddarlithydd, Cyfiawnder Troseddol

Picture of staff member

 

Gweithiodd Caroline fel Swyddog Prawf a gweithiwr Cyfiawnder I’r Ifanc am 10 mlynedd cyn ymuno â’r tîm Cyfiawnder Troseddol pan ddechreuodd ym 2002. Mae hi wedi gwneud ymchwil a ariennir yn archwilio digartrefedd yn Wrecsam. Mae PhD Caroline hefyd yn ffocysu ar ddigartrefedd.

Roedd Caroline yn gyd-gynrychiolydd dros Gymru ar y grŵp llywio pum cenedl ar gyfer y gynhadledd ddwyflynyddol ar Blant, Pobl Ifanc a Throsedd yn y DU ac Iwerddon rhwng 2006 a 2012. Mae Caroline yn aelod y Ganolfan Cymraeg dros Drosedd a Chyfiawnder, Cymdeithas Genedlaethol Cyfiawnder I’r Ifanc a’r Cynghrair Howard ar gyfer Diwygio’r Deddfau Cosbi ac yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch.

Mae ymchwil a diddordebau presennol Caroline yn cynnwys Cynhwysiad Cymdeithasol, Cyfiawnder I’r Ifanc, y Cyd-destun Cymraeg a Digartrefedd.