Dr Chelsea Batty

Prif ddarlithydd / Arweinydd proffesiynol peripatetig

Picture of staff member

Mae Dr Chelsea Batty vw Prif Arweinydd Adran y Gwyddorau Chwaraeon ac ymarfer corff cymhwysol, a’i phrif ffocws ymchwil yw ffisioleg ymarfer corff clinigol. 

Cwblhaodd Chelsea ei PhD ym Mhrifysgol Leeds Beckett, a oedd yn ymchwilio i effeithiolrwydd ymarfer corff o ran adsefydlu cardiaidd. Bu hefyd yn ymchwilio i fewnbwn dietegol, lefelau gweithgarwch corfforol, ymddygiad eisteddog a swyddogaethau endothelial. 

Mae Chelsea yn wyddonydd chwaraeon ac ymarfer corff ag achrediad BASES a statws gwyddonydd siartredig. Hi yw arweinydd ymgynghoriaeth ac ymchwil yr adran. 

Ymhlith ei hobïau mae codi pwysau pŵer a hyfforddi ymarfer corff.  

Diddordebau Ymchwil

Adsefydlu cardiaidd, presgripsiwn ymarfer corff, dadansoddiad dietegol, addysg diet, dwyster uchel, hyfforddiant egwyl, profion ymarfer corff

Cydweithwyr

Enw Rôl Cwmni
Richard Lewis cyd-ymchwilydd Prifysgol Wrecsam
Costas Tsakirides Ymchwilydd Prifysgol Leeds Beckett
Theocharis Ispoglou Ymchwilydd Prifysgol Leeds Beckett
Michelle Swainson Ymchwilydd Prifysgol Lancaster
Sara Hilton cyd-ymchwilydd Prifysgol Wrecsam

Cyhoeddiadau

Blwyddyn Cyhoeddiad Math
2022 Exercise Based Cardiac Rehabilitation: Is a Little Encouragement Enough?, [DOI]
Batty (nee Moore), Chelsea;Tsakirides, Costas;Swainson, Michelle;Buckley, John;Theocharis, Ispoglou
Cyfnodolyn a Adolygwyd gan Gymheiriaid
2021 Engagement in familiarisation sessions of the 15-m multi-stage fitness test on estimated VO2max scores, Journal of Sport Sciences. 
Chelsea Moore;Richard Lewis;Christopher Wallace;Liam Mansell
Cyhoeddiad Cynhadledd
2021 Exercise Based Cardiac Rehabilitation: Is A Little Encouragement Enough, BACPR Conference. 
Chelsea Moore;Said Ibeggazene;Karen M Birch;Costas Tsakirides;Michelle Swainson;John Buckley;Theocharis Ispoglou
Cyfraniad i Gynhadledd
2021 Evaluating the effectiveness of performance profiling in amateur badminton players, BASES Student Conference . 
Matthew Jones;Tom King;Chelsea Moore
Cyfraniad i Gynhadledd
2020 UK cardiac rehabilitation fit for purpose? A community-based observational cohort study, BMJ Open, 10. [DOI]
Ibeggazene, Said;Moore, Chelsea;Tsakirides, Costas;Swainson, Michelle;Ispoglou, Theocharis;Birch, Karen
Cyfnodolyn a Adolygwyd gan Gymheiriaid
2018 Does UK Cardiac Rehabilitation Provide An Effective Stimulus For Change?: , Medicine & Science in Sports & Exercise. [DOI]
Said Ibeggazene;Chelsea Moore;Michelle G Swainson;Costas Tsakirides;Theochais Ispoglou;Karen M Birch
Cyhoeddiad Cynhadledd
2017 UK outpatient community based cardiac rehabilitation: fit for purpose? , EuroPrevent Conference. 
Said Ibeggazene;Chelsea Moore;Costas Tsakirides;Karen M Birch
Cyfraniad i Gynhadledd
2017 Habitual physical activity levels in cardiac rehabilitation patients: Does the current standard programme facilitate an increase in activity levels?, BACPR Conference. 
Chelsea Moore;Said Ibeggazene;Michelle G Swainson;Costas Tsakirides;Theocharis Ispoglou;Zoe Rutherford;Karen M Birch
Cyfraniad i Gynhadledd
2017 Dietary intakes of Phase III cardiac rehabilitation patients during a six-week exercise training programme, International Sport & Exercise Nutrition Conference. 
Chelsea Moore;Costas Tsakirides;Michelle Swainson;Said Ibeggazene;Karen Birch;Theocharis Ispoglou
Cyfraniad i Gynhadledd
2016 Recovery intensity prescribed using the lactate threshold during high intensity interval exercise, Journal of Sport Sciences. [DOI]
Chelsea Moore;Kevin Deighton
Cyhoeddiad Cynhadledd
2015 Executive function following acute exercise at different intensities., Journal of Sport Sciences. [DOI]
Rachel McDonald;Chelsea Moore
Cyhoeddiad Cynhadledd

Anrhydeddau a Gwobrau

Dyddiad Teitl Corff Dyfarnu
2021 PhD Prifysgol Leeds Beckett
2015 Msc Sport & Exercise Physiology Prifysgol Leeds Beckett
2013 Bsc (Hons) Sport, Health, Exercise and Nutrition  Prifysgol Leeds

Cymdeithasau Proffesiynol

Cymdeitha Ariennir gan
Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Pwyllgorau

Enw Hyd/O 
Mae Pwyllgor Moeseg Ymchwil y Brifysgol 2022
Bwrdd Academaidd 2023

Cyflogaeth

Cyflogwr Swydd Hyd/O
Prifysgol Leeds Beckett Cynorthwyydd Addysg Graddedig 2015 - 2018
Leeds Trinity University Technegydd Lab 2013 - 2015

Addysg

Sefydliad Cymhwyster Pwnc Hyd/O
Prifysgol Leeds Beckett PhD Ffisioleg Ymarfer Corff Cardiofasgwlaidd 2015 - 2021
Prifysgol Leeds Beckett Msc Sport and Exercise Physiology Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff 2014 - 2015

Adolygydd neu Olygydd Cylchgronau

Enw'r Cyfnodolyn Gweithgaredd
British Journal of Cardiac Nursing Adolygydd Cymheiriaid

Partneriaethau Ymgynghori a Throsglwyddo Gwybodaeth

Cleient Disgrifiad Hyd/O
Lluosog Ymgynghoriaeth Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff 2018

Gweithgareddau Allgymorth

Teitl Disgrifiad Organisation
Adsefydlu Cardiaidd: A yw Ychydig Bach o Anogaeth yn Ddigon? Archwilio a yw anogaeth lafar yn ddigonol i alluogi cleifion i gyrraedd y targedau ymarfer corff dymunol mewn dosbarthiadau ymarfer adsefydlu cardiaidd  

Curiad Digidol: Adsefydlu Cardiaidd yn yr Oes Ddigidol

Caer SciBar: Curiad Digidol Adsefydlu Cardiaidd yn yr Oes Ddigidol Caer SciBar
SARCA Symposiwm

Siarad: Canllawiau Dwysedd Ymarfer Corff yn Adsefydlu Cardiaidd y DU

 

Diddordebau Addysgu

Ymarfer presgripsiwn, ffyddlondeb ymarfer corff, profi ymarfer corff, defnydd atodol, swyddogaeth fasgwlaidd, clefyd cardiofasgwlaidd, diagnosis, adsefydlu cardiaidd

Rhaglenni/ Modiwlau wedi'u Cydlynu

Teitl Pwnc
Academic Discovery - Building Strong Research Ideas SPT523
Exercise Prescription and Referral for Clinical Population SES601
Physiological Responses to Training and Testing SPT524
Physiology in Extreme Environments SPT628
Introduction to Sport, Exercise and Health FAW418
Introduction to Anatomy and Physiology SPT414