Chris Hughes

Darlithydd Pêl-droed, hyfforddi ac arbenigaeth perfformiad

Picture of staff member

 

BA Anrh Astudiaethau Chwaraeon Prifysgol Manceinion 15 mlynedd fel swyddog datblygu chwaraeon i gynghorau sir Fflint, Dinbych a Wrecsam.

Daliwr trwydded UEFA pro, tiwtor addysg hyfforddi lefel 3 i Gymdeithas Pêl-droed Cymru. Cyn-reolwr CPD Newton yn Uwch Gynghrair Cymru.