Daniel Knox

Arweinydd Rhaglen mewn Dylunio Cynnyrch

Picture of staff member

 

Rwy’n angerddol dros ddylunio cynnyrch a gwneud cynhyrchion ymarferol a fydd yn para.  Rwyf wedi bod mewn sawl swydd gyffrous yn ystod fy ngyrfa, mewn gwahanol ddiwydiannau dylunio a pheirianneg, o ffabrigau perfformiad a nwyddau defnyddwyr electronig premiwm i nwyddau defnyddwyr sy’n symud yn gyflym (FMCG). Mae’r profiad amrywiol hwn wedi fy rhoi mewn sefyllfa fanteisiol yn y diwydiant ac fel darlithydd mae wedi fy ngalluogi i ddysgu a phrofi amrywiaeth o dechnegau, methodolegau dylunio a ffyrdd o weithio o amrywiaeth o feysydd a sefyllfaoedd.

Yn ystod y prosiect ymchwil Dinasyddion Ecolegol, rwy’n gobeithio gallu helpu i greu safon newydd i baratoi cymunedau ar gyfer helpu i feithrin yr amgylchedd am flynyddoedd i ddod. Fel darlithydd, rwyg wedi gallu rhannu fy ngwybodaeth a’m profiadau amrywiol o dechnegau gwahanol, methodolegau dylunio a ffyrdd o weithio yn sgil fy mhrofiad helaeth yn y diwydiant er budd fy myfyrwyr. 

Yn 2014 cefais gynnig swydd yn Dyson a hynny wedi rhoi’r cyfle i mi wella fy sgiliau mewn dylunio, ymchwil i ddefnyddwyr, prototeipio, profi a dylunio ar gyfer gweithgynhyrchu; treuliais beth amser yn Singapore yn paratoi cynnyrch ar gyfer gweithgynhyrchu.

Rwyf hefyd wedi gweithio yn Unilever yn y Ganolfan Dechnoleg Fyd-eang, a oedd â ffocws cryf ar fentora dylunwyr iau, datblygu dyluniadau ar gyfer cynhyrchu màs a llunio cynlluniau a strategaethau i ddiwallu Cynllun Byw yn Gynaliadwy Unilever.

Y tu allan i’r gwaith rwy'n hoffi rhedeg a beicio llawer a chael gymaint o antur â phosibl gyda ffrindiau a theulu.

Cyhoeddiadau

Blwyddyn Cyhoeddiadau Math
2023 DEFINING ECOLOGICAL CITIZENSHIP: CASE-STUDIES, PROJECTS, & PERSPECTIVES ANALYSED THROUGH A DESIGN-LED LENS, POSITIONING “PREFERABLE FUTURE(S)”, Design for Adaptation Cumulus Conference Proceedings Detroit 2022. 
Dr. Robert Phillips1, Dr. Sarah West2, Alec Shepley3, Sharon Baurley1, Tom Simmons1, Dr. Neil Pickles3, Daniel Knox3
Cyhoeddiad Cynhadledd

Anrhydeddau a Gwobrau

Dyddiad Teitl Corff Dyfarnu
03-09-2022 Cymrawd yr Academi Addysg Uwch Academi Addysg Uwch
03-01-2022 DriveWorksXpress Cydymaith DriveWorks

Cyflogaeth

Cyflogwr Swydd Blwyddyn
 Prifysgol Caer Darlithydd Gwadd BA (Anrh)
Dylunio Cynnyrch
01/01/2019 - 01/01/2020
Prifysgol Nottingham Trent  HLP yn BA/ BSc Dylunio Cynnyrch 01/01/2020 - 01/01/2021
Unilever - Adran Dylunio Byd-eang Uwch Beiriannydd Dylunio 01/01/2017 - 01/01/2021
Dyson – Adran Ymchwil, Dylunio a Datblygu Peiriannydd Dylunio Uwch ac Uwch 01/01/2014 - 01/01/2017

Addysg

Sefydliad Cymhwyster Pwnc Blwyddyn
Prifysgol Wrecsam Tystysgrif Ôl-raddedig Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch 01/09/2021 - 01/06/2022
Prifysgol Nottingham Trent  Baglor yn y Celfyddydau Dylunio Cynnyrch 01/09/2003 - 01/06/2006

Gweithgareddau Proffesiynol Eraill

Teitl Disgrifiad
Ymagwedd wasgaredig tuag at AI (Deallusrwydd Artiffisial) ac uniondeb academaidd 09/06/2023
Diffinio dinasyddiaeth ecolegol; Astudiaethau achos, prosiectau a safbwyntiau; wedi’u dadansoddi trwy lens dan arweiniad dylunio, gan osod ‘dyfodol a ffefrir’
Diffinio dinasyddiaeth ecolegol; Astudiaethau achos, prosiectau a safbwyntiau; wedi’u dadansoddi trwy lens dan arweiniad dylunio, gan osod ‘dyfodol a ffefrir’ Diffinio dinasyddiaeth ecolegol; Astudiaethau achos, prosiectau a safbwyntiau; wedi’u dadansoddi trwy lens dan arweiniad dylunio, gan osod ‘dyfodol a ffefrir’.
06/10/2022