Dave Cheesbrough

Prif Darlithydd Astudiaethai Tai, Amgylchedd Adeiledig

Wrexham University

Ac yntau â gradd gyntaf mewn Rheoli Ystadau a chymwysterau pellach mewn Adnewyddu Trefol, mae Dave mewn sefyllfa dda i arwain modiwlau ar waith tirfesur, prisio ac adeiladu cynaliadwy. Cyn ymuno â’r Brifysgol bu’n gweithio i nifer o gwmnïau yn tirfesur, yn datblygu eiddo ac yn ddiweddarach yn hyfforddi staff. Mae Dave wedi’i gyflogi yma ers 2014, ac mae wedi parhau i ymwneud â’r farchnad eiddo a’r sector datblygu. Mae ei ddiddordebau yn cynnwys cerdded, saethu colomennod clai ac ymweld â lleoedd newydd gartref a thramor.