Dr David Sprake

Uwch Ddarlithydd ac Arweinydd Rhaglen, Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy

Picture of staff member

 

Mae David yn uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg ac yn arweinydd rhaglen ar gyfer Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy.

Cyn symud i faes addysg uwch, treuliodd David 10 mlynedd yn gweithio ym maes Peirianneg (contractio ac ymgynghori) prosiectau fel gorsafoedd pŵer, adeiladu ffyrdd, amddiffynfeydd môr, iechyd y cyhoedd (dŵr crai), tirfesur topograffig, peirianneg strwythurol.


Enillodd David y gwobrau canlynol gan Undeb y Myfyrwyr (pleidlais myfyrwyr):

 • Enillydd: Darlithydd Gorau 2019
 • Enillydd: Hyrwyddwr Cynaliadwyedd 2020
 • Rhestr Fer Hyrwyddwr Cynaliadwyedd 2021

Mae David hefyd yn gweithio yn y rolau canlynol gyda’r Brifysgol:

 • Cyfarwyddwr Arloesiadau Glyndŵr Cyf (busnes sydd gan y Brifysgol)
 • Hyrwyddwr Gwyrdd y Brifysgol
 • Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 2021

Mae David yn cydweithio gyda diwydiant a sefydliadau academaidd eraill:

 • Asesu eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy potensial.
 • Partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth gyda Envirohire (busnes lleol) i ddatblygu offer profi newydd arloesol ar gyfer pwmp gwres o’r ddaear.
 • Arholwr allanol ar gyfer rhaglenni ynni adnewyddadwy Ym Mhrifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd (Yr Alban) (2016-2020).
 • Aelod o’r Panel Dilysu Allanol FdSc Ynni a’r Amgylchedd, 2019, sefydliad partner Prifysgol Suffolk.
 • Darlithydd gwadd rhaglen Erasmus: (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) gan ddysgu yn ICAM, Lille, Ffrainc. 2017, 2019, 2020.
 • Darlithoedd gwadd rheolaidd: IMechE, bord gron, amrywiol “Newid Hinsawdd ac Ynni Adnewyddadwy - Y datrysiadau a’u problemau” (2020).
 • Prif Siaradwr: Cynhadledd Systemau Ynni Trydanol. Prifysgol Dechnegol Genedlaethol Lutsk, Yr Wcráin. Rhagfyr 2020.
 • Aelod panel arbenigol: Uwchgynhadledd Ranbarthol COP Yr Hinsawdd, Mehefin 2021.

Mae David wedi cwblhau ei PhD ar sut y gellir adeiladu neu ôl-osod ystadau tai mawr i fod yn garbon niwtral trwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy, storio ynni a gridiau clyfar.

Mae David yn hoff o deithio ac yn mwynhau cerdded a beicio mynydd yn ei amser hamdden.

Cyhoeddiadau

Blwyddyn Cyhoeddiad Math
2021 Stakeholder Relationships Towards Influencing New Zero Carbon House Building in the UK, PROCEEDINGS OF THE 2021 IEEE CONFERENCE OF RUSSIAN YOUNG RESEARCHERS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (ELCONRUS). [DOI]
Sprake, David;Vagapov, Yuriy
Cyhoeddiad Cynhadledd
2017 Housing Estate Energy Storage Feasibility for a 2050 Scenario, PROCEEDINGS OF THE 2017 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTERNET TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS (ITA). 
Sprake, David;Vagapov, Yuriy;Lupin, Sergey;Anuchin, Alecksey
Cyhoeddiad Cynhadledd
2017 Modelling and Development of Energy Management System in a Domestic Building: Case Study, PROCEEDINGS OF THE 2017 IEEE RUSSIA SECTION YOUNG RESEARCHERS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING CONFERENCE (2017 ELCONRUS). 
Jones, Owain;Sprake, David;Vagapov, Yuriy;Borzistaya, Ekaterina
Cyhoeddiad Cynhadledd
2017 A Geographical Information System Approach for Analysis of Surface Areas in the Context of Renewable Energy Resources, PROCEEDINGS OF THE 2017 IEEE RUSSIA SECTION YOUNG RESEARCHERS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING CONFERENCE (2017 ELCONRUS). 
Oudin, Alexandre;Sprake, David;Vagapov, Yuriy;Simonova, Olga
Cyhoeddiad Cynhadledd
2016 Cross Impact Analysis of Vehicle-to-Grid Technologies in the Context of 2030, 2016 IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER DRIVES SYSTEMS (ICPDS). [DOI]
Knupfer, Markus;Sprake, David;Vagapov, Yuriy;Anuchin, Alecksey
Cyhoeddiad Cynhadledd
2016 Analysis of Electrical Energy Storage Technologies for Future Electric Grids, PROCEEDINGS OF THE 2016 IEEE NORTH WEST RUSSIA SECTION YOUNG RESEARCHERS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING CONFERENCE (ELCONRUSNW). 
Brandeis, Leonhard;Sprake, David;Vagapov, Yuriy;Tun, Hein
Cyhoeddiad Cynhadledd
2016 Future Grid 2050 in Context of UK Gone Green Scenario, PROCEEDINGS OF THE 2016 IEEE NORTH WEST RUSSIA SECTION YOUNG RESEARCHERS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING CONFERENCE (ELCONRUSNW). 
Pommerening, Peter;Sprake, David;Vagapov, Yuriy;Petrov, Nikita
Cyhoeddiad Cynhadledd

Anrhydeddau a Gwobrau

Dyddiad Teitl Corff Dyfarnu
2020 Hyrwyddwr cynaladwyedd Undeb y Myfyrwyr - gwobrau a bleidleisiwyd gan fyfyrwyr
2019 Darlithydd gorau Undeb y Myfyrwyr - gwobrau a bleidleisiwyd gan fyfyrwyr

Cymdeithasau Proffesiynol

Cymdeitha Ariennir gan Hyd/O
Sefydliad Ynni Aelod  
Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE) Darlith Dechnegol – Siaradwr 2020 - 2021
Higher Education Academy Fellow 2019

Pwyllgorau

Enw Hyd/O
Bwrdd Llywodraethwyr 2020- 2023

Cyflogaeth

Cyflogwr Swydd Hyd/O
Prifysgol Glyndwr Wrecsam Darlithydd Sesiynol 2009 -2013
Yale College Darlithydd/Technegydd/ mewn Peirianneg ac Adeiladu 2001 -2009
Hunan-gyflogedig Datblygu eiddo 1997 -2000
Christiani Nielson - Civil Engineering Contractors Peiriannydd Safle 1995 -1996
Henry Boot Construction Engineering Contractors Peiriannydd 1994 -1995
Keller Foundations Peiriannydd Safle 1994 -1944
Parkman Consulting Engineers (Public Health) Technegydd 1992 -1944

Addysg

Sefydliad Cymhwyster Pwnc Hyd/O
Prifysgol Lerpwl Bachelor of Engineering Peirianneg Sifil 1991
Yale College Postgraduate Certificate in Education addysg 2010
Cyngor Peirianneg Peiriannydd Siartredig Peirianneg 2019

Partneriaethau Ymgynghori a Throsglwyddo Gwybodaeth

Cleient Disgrifiad Hyd/O
Envirohire Datblygu offer profi newydd arloesol ar gyfer pwmp gwres o'r ddaear 2021
European Community Action Scheme for the Mobility of University Students Darlithydd ar ymweliad rhaglen Erasmus - addysgu yn ICAM, Lille, Ffrainc 2017 - 2020
National Trust Asesu eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer prosiect potensial ynni adnewyddadwy. 2021 -  2021
Clwyd Alyn Housing Association Creu modelau ynni ar gyfer stad dai newydd ar gyfer cymdeithas dai. 2022

Gweithgareddau Proffesiynol Eraill

Teitl Hyd/O
Electrical energy systems conference 2020
Cynhadledd COP rhanbarthol hinsawdd,UK Government
https://www.youtube.com/watch?v=FyKADsR4D0w
2021
Darlithydd gwadd: Ford Gron
“Climate change & Renewable Energy – The solutions and their problems"
2020

Rhaglenni/ Modiwlau wedi'u Cydlynu

Teitl Pwnc
Project (Environmental audit case study) ENG449
Renewable Energy Engineering ENG53F
Maintenance & Safety System ENG6AD
Wind and Hydro Energy Engineering ENG5B2
Engineering Design & Innovation ENG765
Sustainable Design ENG477
Energy Systems & Sustainability ENG493
Future Energy Systems & Sustainability ENG4B7
Solar, Biomass and Energy Storage Engineering ENG5B3
Climate Change, Consequences, Solution & Policies ENG788
Low carbon technologies ENG50D
Business Management ENG501
Advanced renewable technology ENG60H Advanced renewable technology
Wind turbine design and analysis. ENG646
Analysis of Renewable & Sustainable Systems ENG736