Dr Dawn Jones

Uwch Ddarlithydd Gofal Cymdeithasol

Wrexham University

Graddiodd Dawn ym 1990 gyda BA (Anrh) yn Cymdeithaseg o Brifysgol Bangor, Prifysgol Cymru. Aeth ymlaen i gwblhau PhD mewn Cymdeithaseg o Brifysgol Lancaster.

Gweithiodd Dawn fel Uwch Ddarlithydd mewn Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Hope Lerpwl o 1995 i 2001, yn darparu’r rhaglen ar lefel isradd ac ôl-radd.

Mae Dawn wedi bod yn aelod y tîm Gwyddorau Cymdeithasol ers 2007 ac mae’n dysgu ar y ddau raglen Cymdeithaseg a Gwaith Cymdeithasol. Mae wedi bod yn Arweinydd Rhaglen ar y radd BA (Anrh) Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus ac yn parhau i gefnogi’r rhaglen hynny yn ei ddarpariaeth yng Ngholeg Llandrillo.

Mae Dawn yn gymdeithasegydd ymchwil gweithgar ac mae hi wedi cyhoeddi ar draws y maes damcaniaeth gymdeithasegyddol, polisi cymdeithasol, a cymdeithaseg risg. Mae hi hefyd yn gynghorydd ymchwil i Uned Data Llywodraeth Leol Cynulliad Cymru lle mae hi’n cynghori ar faterion ymchwil a pholisi.

Mae Dawn yn gyd-Arweinydd Rhaglen y gradd Ba (Anrh) Cymdeithaseg.