Dr Gwennan Barton

Darlithydd mewn Seicoleg Wybyddol

Picture of staff member

Cwblhaodd Gwennan ei gradd BSc Seicoleg dosbarth 1af ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2016. Dechreuodd ei hastudiaethau PhD parhaus mewn sylw gweledol, y cof a math seicolegol yn Hydref 2016 yn Glyndŵr. Mae’n chwarae rhan yn y diwylliant ymchwil - yn cyflwyno ei gwaith mewn cynadleddau Cymdeithas Seicoleg Prydain (BPS) gan gynnwys yr adran Gwybyddol.

Derbyniodd yr ail wobr yn y gystadleuaeth delweddu ymchwil yn y Brifysgol yn 2019, ac enillodd wobr datblygiad ymchwil yn 2019, gan ei galluogi i gyflwyno mewn Cynhadledd BPS yn Glasgow.  

Ym mis Tachwedd 2017, daeth Gwennan yn Dechnegydd Seicoleg Llawn Amser. Mae’n aelod o Gymdeithas Staff Technegol mewn Seicoleg a’r BPS. Mae ei rôl yn cynnwys cefnogi staff a myfyrwyr gydag ymchwil, traethodau hir, ystadegau, gwaith technegol ac arbrofol. Gwennan yw Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yr adran, mae’n aelod o’r pwyllgor moeseg Seicoleg, mae’n rheoli’r labordy Seicoleg, yr offer a’r feddalwedd. Yn ogystal, mae ynghlwm wrth gyflawni cyrsiau byr sy’n canolbwyntio ar ddadansoddi data meintiol.

Cafodd Gwennan ei henwebu ar gyfer y wobr dengmlwyddiant: Cyfraniad rhagorol ar brofiad y myfyrwyr yn PGW (2018) a Chydweithiwr y Flwyddyn yn 2020.  Ym mis Rhagfyr 2020, derbyniodd Gwennan y wobr staff Above and Beyond fel Unsung Hero, gan ei disgrifio hi’n rym naturiol ysgafn, wedi ymrwymo i gefnogi myfyrwyr a staff, a’r amynedd diddiwedd sydd ganddi i bob unigolyn.  Yn 2024 cafodd Gwennan ei henwebu ar gyfer gwobr Darlithydd y Flwyddyn ym Mhrifysgol Wrecsam, ac enillodd wobr Tiwtor Personol Gorau’r Flwyddyn. 

Y tu allan i’r gwaith, mae ei hobïau’n cynnwys gwirfoddoli fel swyddog taflunio mewn sinema gymunedol leol, piano, ffotograffiaeth, creu ffrogiau a cherdded.

Cyhoeddiadau

Blwyddyn

Cyhoeddiad

Math
2021 Barton, G. H. (2021, 14-15th September). Reflecting on your journey: the importance of keeping a research journal and being creative with your ideas [Verbal conference presentation]. Wrexham Glyndwr University Staff Engage Online Conference, 2021., Wrexham Glyndŵr University. 
Barton G H
Cyfraniad i Gynhadledd
2021 Barton, G. H. (2021, June 23rd – 25th). Navigating an adapting world of research during a pandemic [Verbal conference presentation]. Association of Technical Staff in Psychology Online Conference 2021., Association of Technical Staff in Psychology Online Conference 2021.. 
Barton G H
Cyfraniad i Gynhadledd
2021 Barton, G. H. (2021, 29th-30th July). Exploring the influence of psychological type on the recall of landmarks within a novel environment [Verbal conference presentation]. Psychology Postgraduate Affairs Group Online Conference 2021. https://docs.google.com/document/d/1oejfervYtNeH36UM9qfasMpIgnqEw8vW0BVm_pxI6J8/edit, Psychology Postgraduate Affairs Group Online Conference 2021. 
Barton G H
Cyfraniad i Gynhadledd
2021 Barton, G. H. (2021, 14th – 15th September). Through the visual lens of research: an introduction into the uses and applications of eye-tracking [Verbal conference presentation]. Wrexham Glyndwr University Staff Engage Online Conference 2021. , Wrexham Glyndŵr University. 
Barton G H
Cyfraniad i Gynhadledd
2021 Barton, G. H. (2021, 2-3rd September). Exploring the influence of psychological type on gaze behaviour towards landmarks in a novel environment [Poster presentation]. British Psychological Society Cognitive Section Online Conference 2021. https://www.delegate-reg.co.uk/cognitive2021/programme, British Psychological Society Cognitive Section Conference 2021. 
Barton G H
Cyfraniad i Gynhadledd
2020 Barton, G. H. (2020). [Review of the book Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd Edition; International Student Edition), by J. W. Creswell & V. L. Plano Clark]. The Cognitive Psychology Bulletin, (5), 87-88. ,  Other Publication
2019 Barton, G. H. (2019, 27th August). The impact of psychological type on the perception and memory of landmarks within a virtual environment: a mixed methods approach. [Poster presentation]. Scottish Postgraduate Research Day conference, Glasgow Caledonian University 2019., Scottish Postgraduate Research Day Conference. 
Barton G H
Cyfraniad i Gynhadledd
2018 Does psychological type influence perception and memory of mental representations when exploring a virtual environment? [Poster presentation]. British Psychological Society Cognitive Section Conference 2018, Liverpool Hope University., British Psychological Society Cognitive Section Conference. 
Barton G H
Cyfraniad i Gynhadledd
2018 Barton, G. H. (2018, 19th -20th September). The role of personality in perception and memory when exploring an environment [Poster presentation]. Wrexham Glyndwr University Staff Engage Conference 2018., Wrexham Glyndŵr University. 
Barton G H
Cyfraniad i Gynhadledd

Anrhydeddau a Gwobrau

Dyddiad Teitl Corff Dyfarnu
2020 Wedi derbyn Gwobr Staff Uchod a Thu Hwnt gan WGU am arwr di-glod Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
2018 Enwebwyd ar gyfer gwobr Pen-blwydd 10 Mlynedd: Cyfraniad rhagorol i brofiad myfyrwyr yn PGW Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
2020 Enwebwyd ar gyfer gwobr Cydweithiwr y flwyddyn Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
2019 Gwobr Datblygu Ymchwilydd Llwyddiannus gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam; mynychu a chyflwyno canfyddiadau ymchwil yng nghynhadledd ymchwil Ôl-raddedig Cymdeithas Seicolegol Prydain, Glasgow Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
2022 Cystadleuaeth Delweddu Ymchwil 2021/2022 (enillydd) Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
2021 2021/2022 Cystadleuaeth Delweddu Ymchwil (ail) Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
2022 Cais Gwariant Cyfalaf 2021/22 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (O HEFCW) ar gyfer offer tracio llygaid Tobii Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
2019 Llwyddiannus yn y Gronfa Dysgu, Addysgu ac Asesu Rhagorol (DELTA) 2018/2019 o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam. Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Professional Associations

Cymdeithas Swyddogaeth O/I
British Psychological Society (GMBPsS) Graduate member GMBPsS  
Association of Technical Staff in Psychology (ATSIP) Member  
Application in progress for the British Psychological Society Cognitive Psychology Section member  
Application in progress for the British Psychological Society Mathematical, Statistical and Computing Psychology Section Member  

Pwyllgorau

Enw Disgrifiad O/I
WGU Research Concordat Working Group   2022
WGU Psychology department ethics committee (Co-Chair of ethics)   2022
WGU Psychology department ethics committee (reviewer)   2018
WGU SLS Health and Safety Committee (Coordinator for Psychology & Counselling)   2019 - 2022
Wrexham Glyndwr Faculty Ethics Committee   2023

Ieithoedd

Iaith Darllen Ysgrifennu Siarad
Cymraeg Limited Working Proficiency Limited Working Proficiency Limited Working Proficiency
Saesneg Native / Bilingual Proficiency Native / Bilingual Proficiency Native / Bilingual Proficiency

Adolygydd Cylchgrawn neu Golygydd

Enw'r Cyfnodolyn Gweithgaredd O/I
Youth Voice Journal Peer Reviewer  

Other Professional Activities

Teitl Disgrifiad O/I
Barton, G. H. (Host and content provider) & Jeorrett, P (Interviewer). (2018, 25th May). Does psychological type influence perception and memory when exploring a virtual environment [Audio podcast]. Wrexham Glyndwr University.  
Sreenivas, S., Roch, N., & Barton, G. H. (co-Hosts). (2020). World kindness day; Psychology of Kindness [Video]. Wrexham Glyndwr University.  
Barton, G. H. (2018, 7th June). Laying foundations, an overview of my project: Does psychological type influence perception and memory when exploring a virtual environment; an overview of the research journey to date [Poster research presentation]. Wrexham Glyndwr University Open House for Research 2018.  
Barton, G. H. (2018, 4th December). Through the lens of a PhD student [Guest lecture and research presentation]. Wrexham Glyndwr University guest lecture for MSc Computing students 2018.  
Barton, G. H. (2019 14th February). A role within Higher Education [Guest lecture and research presentation for PSY405 Psychology in Action module]. Wrexham Glyndwr University guest lecture for Psychology students in level 3&4 2019.  
Barton, G. H. (2020, 1st July). The role of a Psychology Technician in Higher Education; a PhD Research perspective [Guest lecture and research presentation for PSY333 Introduction to Psychology 2 module]. Wrexham Glyndwr University Open House for Research 2020.  
Barton, G. H. (2021, 26th April). Role of a Psychology Technician in Higher Education; a PhD perspective part 1 and 2 [Guest lecture and research presentation for PSY333 Introduction to Psychology 2 module]. Wrexham Glyndwr University guest lecture for Psychology students in level 3 2021.  
Barton, G. H. (2021, 22nd November). Introduction into the uses and applications of eye-tracking [Tech talk presentation]. Wrexham Glyndwr University online Tech Talk series for undergraduate and postgraduate students .  
Barton, G. H. (2021, 29th November). The importance of keeping a research journal and being creative with your ideas [Tech talk presentation]. Wrexham Glyndwr University online Tech Talk series for undergraduate and postgraduate students .  
2022- present UG Admissions tutor  
Co-delivered a Bitesize session to staff at Wrexham Glyndŵr University on “creative ways of utiziling MCQs and ‘Who dunnit’? disseminate examples of best practice.  
Barton, G. H. (Host). (2021, 1st January 2022). World Introvert Day; understanding the introverts among us [Audio podcast]. Wrexham Glyndwr University.  
Barton, G. H. (Host). (2021). Psychology of festive findings [Video]. Wrexham Glyndwr University.  
Barton, G. H. (2017, 17th February). Mapping a research project [Verbal research presentation]. Wrexham Glyndwr University Open House for Research 2017.  
Barton, G. H. (2018, 11 April). Role of a Psychology Technician in research settings [Guest lecture and research presentation for PSY405 Psychology in Action module]. Wrexham Glyndwr University guest lecture for Psychology students in level 3&4 2018.  

 

Rhaglenni/ Modiwlau wedi'u Cydlynu

Teitl Pwnc
Seicoleg Wybyddol PSY512
Cyflwyniad i Ddadansoddi Data PSY414
Dulliau Ymchwil Canolradd PSY508
Seicoleg Wybyddol PSY762
Dylunio ymchwil uwch PSY509
Cyflwyniad i ddadansoddi data meintiol a sgiliau adrodd ar gyfer Seicoleg (cwrs byr) PSY418
Cyflwyniad i ddadansoddi data meintiol a sgiliau adrodd ar gyfer Seicoleg (cwrs byr) PSY419
Cyflwyniad i ddulliau ymchwil ansoddol a sgiliau dadansoddi ar gyfer Seicoleg (cwrs byr) PSY422
Cyflwyniad i ddulliau ymchwil ansoddol a sgiliau dadansoddi ar gyfer Seicoleg (cwrs byr) PSY422
Cyflwyniad i ddadansoddi data meintiol a sgiliau adrodd ar gyfer Seicoleg (cwrs byr) PSY418
Cyflwyniad i sgiliau astudio ar gyfer Seicoleg (cwrs byr) PSY419
Cyflwyniad i ddadansoddi data meintiol a sgiliau adrodd ar gyfer Seicoleg (cwrs byr) PSY418
Cyflwyniad i sgiliau astudio ar gyfer Seicoleg (cwrs byr) PSY419
Pynciau ym maes Niwrowyddoniaeth (awdur modiwl yn unig) PSYON701