Hayley Douglas

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned

Picture of staff member

Mae gan Hayley fwy na 13 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn cychwyn o ddysgu Saesneg yn Siapan i fyfyrwyr llai academaidd.

Wrth ddychwelyd i'r DU, gweithiodd Hayley mewn amryw o roliau gwaith ieuenctid rhan amser yn ymgymryd â gwaith yn seiliedig mewn canolfannau a gwaith datgysylltiedig yn ardal Bryste. Yna cafodd waith llawn amser gyda Heddlu Avon a Somerset fel Gweithiwr Cyswllt Ieuenctid ar gyfer Bryste.

Yn dilyn hyn, gweithiodd Hayley i fudiad cymunedol yn rheoli darpariad ieuenctid symudol yng Ngogledd Somerset, yn gyrru bys dau lawr yn rheolaidd! Ar ôl symud i Ogledd Cymru gweithiodd Hayley i Gymunedau'n Gyntaf yn Fflint, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam fel Uwch Ymarferwr ac yn olaf fel Arweinydd Tîm i brosiect Gofalwyr Ifanc Sir y Fflint.

Cafodd Hayley ei MA yng Ngwaith Ieuenctid a Datblygiad Cymunedol o Brifysgol De Montford i ennill ei chymhwyster JNC ac i adeiladu ar ei phrofiad gwaith ieuenctid a datblygu gwybodaeth a sgiliau mwy arbenigol ers ei gradd BA Troseddeg a Seicoleg o Brifysgol Keele.

Tu allan i'r gwaith mae Hayley i'w chanfod yn treulio amser gyda'i 2 fab ifanc sy'n ei chadw'n brysur ac mae hi'n edrych ymlaen at gwblhau ei PGCPD a chychwyn astudiaethau doethuriaeth yn y dyfodol.

Cyhoeddiadau

Blwyddyn Cyhoeddiad Math
2024 Pracademia—Role Modelling HyFlex Digital Pedagogies in Youth Work Education, Journal of Applied Youth Studies. [DOI]
Hayley Douglas, Jess Achilleos, Yasmin Washbrook, Mandy Robbins
Cyfnodolyn a Adolygwyd gan Gymheiriaid
2023 A joint children and adult approach to safeguarding, Social Work in Wales. [DOI]
Hayley Douglas & Helena Barlow
Pennod Lyfr
2022 Discovering Discourse Analysis: Uncovering the ‘Hidden’ in youth work research, Methodological approaches to research in youth work: Changing the paradigm, 
Douglas, Hayley
Cyfnodolyn a Adolygwyd gan Gymheiriaid
2021 Educating Informal Educators on Issues of Race and Inequality: Raising Critical Consciousness, Identifying Challenges, and Implementing Change in a Youth and Community Work Programme, [DOI]
Achilleos, Jess;Douglas, Hayley;Washbrook, Yasmin
Cyfnodolyn a Adolygwyd gan Gymheiriaid

Rhaglenni/ Modiwlau wedi'u Cydlynu

Teitl Pwnc
Professional Supervision YCW608
Research Project YCW609
Theorising Youth and Community Work YCW713
Leading and Managing Professionals EDM706
Research Methods YCW508
Working Together To Safeguard Self and Others YCW413
Critical Pedagogy and Anti-Oppressive Practice YCW709
Philosophy in Youth and Community Work YCW710
Professional Placement 2 YCW711
Dissertation YCW714