Helena Barlow

Darlithydd Gwaith Cymdeithasol

Picture of staff member

Mae Helena yn Ddarlithydd rhan amser yn yr adran Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Wrecsam. Cyn hyn, mae Helena wedi gweithio fel Gweithiwr Cymdeithasol cofrestredig i'r Awdurdod Lleol ers 12 mlynedd, o fewn timau Oedolion a Phlant.

Mae gan Helena hefyd brofiad o weithio o fewn y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a lleoliadau Gwarchodol.

Rôl ddiweddaraf Helena oedd fel uwch Weithiwr Cymdeithasol yn y Tîm Diogelu Oedolion.

Rhaglenni/ Modiwlau wedi'u Cydlynu

Teitl Pwnc
Law and Social work - Frameworks 2 SWK520
Safeguarding in Context - Frameworks 3 SWK605
Values and Ethics SWK412